Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2. skupine - uređenje potoka Črnec od rkm 2+728 do rkm 5+268 (Grad Krapina)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2. skupine - uređenje potoka Črnec od rkm 2+728 do rkm 5+268 (Grad Krapina).ž

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.02.2019 (četvrtak) u 10:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 13. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od
interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15) te članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09, 3/13 i 1/18) gradonačelnik
Grada Krapine donosi Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2019. godinu.

Godišnji plan možete vidjeti ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine

Na temelju članka 11. stavka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/11 i 4/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine, KLASA:604-01/18-01/002, URBROJ:2140/01-01-0104-18-4 od 13.11.2018. godine objavljuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Konačna rang lista učenika

Konača rang lista studenata

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1