Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obavijest

Obavještavamo zainteresirane ponuditelje da će javno otvaranje ponuda po objavljenom natječaju Grada Krapine za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Krapine KLASA:944-05/17-01/0002URBROJ:2140/01-02-0201-17-2 od 27.06.2017. godine, provesti nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, dana 08.08.2017. godine u 15.00 sati II kat.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE DC 206 I ULICE FRANA GALOVIĆA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 206 i Ulice Frana Galovića u Gradu Krapini, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 5147/2 i 3377/2 k.o. Krapina-grad, investitora HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.8.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA KRAPINE, NA RADNO MJESTO - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 1/13., 6/13. i 1/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša -1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:
Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA“.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DRUGIH GRADSKIH PRIHODA

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13, 6/13, 1/17 i 4/17) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda .

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju javnog natječaja

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1