Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade

Na temelju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova („N.N. broj 68/18.), gradonačelnik Grada Krapine, objavljuje javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade.

Javni poziv ovdje.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Grada Krapine u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom:

- kat.čest.br. 3174/1 ul. Petra Krešimira VI, Krapina, dvorište površine 48 m², upisana u zk.ul.br. 2162, k.o. Krapina-grad, u naravi travnata površina u blagom padu.

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 17.07.2018.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO – KOMUNALNOG REDARA U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA KRAPINE

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/18), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br.61/2018 od 11. 07. 2018. godine, a pisane prijave na natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO – KOMUNALNI REDAR“

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 I 4/18) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za knjigovodstvene poslove.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 61/2018 od 11.07.2018. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1