Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JAVNU ODVODNJU

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrba grada Krapine, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3438, 3497, 3935 i 5135 k.o. Krapina grad (Krapina, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Vatroslava Lisinskog i Ulica I. Gorana Kovačića).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Obavijest

Obavještavamo zainteresirane ponuditelje da će javno otvaranje ponuda po objavljenom natječaju Grada Krapine za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Krapine KLASA:944-05/17-01/0002URBROJ:2140/01-02-0201-17-2 od 27.06.2017. godine, provesti nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, dana 08.08.2017. godine u 15.00 sati II kat.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRIŽJA DRŽAVNE CESTE DC 206 I ULICE FRANA GALOVIĆA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC 206 i Ulice Frana Galovića u Gradu Krapini, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 5147/2 i 3377/2 k.o. Krapina-grad, investitora HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3.
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.8.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GRADA KRAPINE, NA RADNO MJESTO - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 1/13., 6/13. i 1/17.), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša -1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu:
Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „ JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA“.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1