Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV VLASNICIMA/SUVLASNICIMA GRAĐEVINA ZA SUFINANCIRANJE RADOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU GRAĐEVINA UNUTAR ZAŠTIĆENE POVIJESNE URBANISTIČKE CJELINE KRAPINA IZ SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2018. GODINI

Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 04/09. i 3113.), te na temelju članka 6. Pravilnika o kriterijima za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/07. i 06/17.), Gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2018. godini.

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na web stranici www.krapina.hr ili se može podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, radnim danom od 08,00 - 14.00 sati za čitavo vrijeme trajanja ovog Poziva.

Uredno ispunjeni Zahtjev s propisanim prilozima predaju se neposredno, odnosno šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina s naznakom „Povjerenstvu za predlaganje programa sufinanciranja radova zaštite i obnove kulturnih dobara“. Rok za dostavu zahtjeva na prethodno navedenu adresu, bez obzira na način dostave je 13. travnja 2018. godine (petak) do 14,00 sati,.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za prijavu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva o provedenom Pozivu za sufinanciranje programa na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2018. godini

 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o Javni poziv za uvid u spis predmeta

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna mreža Grada Krapine.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji Krapina, Magistratska 30, soba 14 lll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina- GLAVNI KOLEKTOR 2.1.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2018 u 10:00 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, zdravstva i socijalne zaštite, poljoprivrede i sporta na području Grada Krapine za 2018. godinu

Na temelju čl. 32. Zakona o udrugama (NN 74/14), čl. 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine o raspisivanju Godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Krapini za 2018. godinu (Klasa 400-01/16-01/0012 , Urbroj:2140/01-01-0101-18-6 od 08.01.2018. godine, Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine za 2018. godinu.

Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Sve informacije o javnom natječaju za financiranje udruga u sportu u 2018. godini objavljene su na službenim web stranicama Krapinskog športskog saveza.

Odluka o raspodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje udruga na području poljoprivrede i lovstva Grada Krapine za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje udruga u kulturi Grada Krapine za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje udruga u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Grada Krapine za 2018. godinu

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1