Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - spoj Ulice 103. brigade Hrvatske vojske i ceste u naselju Strahinje

     Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine građenje građevine - izgradnja ceste, nogostupa i oborinske odvodnje na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 921/11, 921/13, 921/14, 923/4, 968/4, 510/15, 946/4, 947/4, 952/4, 953/4, 954/4, 956/4, 957/4, 961/4, 962/4, 963/4, 965/4, 966/5, 967/6 i 968/5 sve k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, spoj Ulice 103. brigade Hrvatske vojske i ceste u naselju Strahinje).
     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 8.2.2021. (ponedjeljak) od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, KRAPINA, Magistratska 30/II kat.
     Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do roka iz ovog Poziva (telefon 049/382-400 ili 049/382-410), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uvid u idejni projekt može se ostvariti i ovdje:

Idejni projekt

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

     Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, socijali i zdravstvu te sportu/rekreaciji da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2021. godinu, po ovom natječaju iznose do 505.000,00 kuna.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2021. godini. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
     Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:
Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
uz napomenu: "Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
     Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 26. veljače 2021. godine.

Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

Upute za prijavitelje


U-1 Obrazac opisa programa (word)
U-1 Obrazac opisa programa (pdf)
U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (word)
U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (pdf)
U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word)
U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf)
U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (word)
U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (pdf)
U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (word)
U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (pdf)
U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (word)
U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (pdf)
U-7 Obrazac izjave prijavitelja (word)
U-7 Obrazac izjave prijavitelja (pdf)
U-9 Obrazac opisnog izvještaja (word)
U-9 Obrazac opisnog izvještaja (pdf)
U-10 Obrazac financijskog izvještaja (excel)
U-10 Obrazac financijskog izvještaja (pdf)

Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta (pdf)

Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od interesa za Grad Krapinu

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja kultura i tehnička kultura u 2021. godini

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2021. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja sport i rekreacija u 2021. godini

 

 

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

     Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 13. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13,1/18 i 1/20) Grad Krapina objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu kojeg možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika

Grad Krapina sukladno odredbama Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/16) objavljuje Javni natječaj za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada.
Rok za dostavu ponuda je 14.01.2021. godine do 9,00 bez obzira na način dostave. Tekst natječaja i potrebne obrasce možete vidjeti ovdje.

 

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 

Prilog br. 1. – Obrazac ponude word pdf

 

Prilog br. 2. - Obrazac izjave-točka 5. podtočka 5. Javnog natječaja word pdf


Prilog br. 3. Obrazac izjave- točka 5. podtočka 9. Javnog natječaja word pdf

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1