Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja biciklističko-pješačke staze i rekonstrukcija ceste

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja biciklističko-pješačke staze i rekonstrukcija ceste, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.broj 739/1 i 739/2 k.o. Velika Ves Nova (Velika Ves).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2023. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini (sredstva iz Proračuna Grada Krapine)

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 1/21 i 4/22) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini
Upute za prijavitelje - MJERA 1
Upute za prijavitelje - MJERA 2
Upute za prijavitelje - MJERA 3
Upute za prijavitelje - MJERA 4
Obrazac M-1
Obrazac M-2
Obrazac M-3
Obrazac M-4
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Obrazac 6

Zahtjev za izdavanjem potvrde o nepostojanju dugovanja prema Gradu Krapini

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2023. godini (KLASA: 550-01/23-01/0008, URBROJ: 2140-1-04-0412-23-1od 18.7.2023. godine) Grad Krapina objavljuje da je u razdoblju od 18.7.2023. do 31.10.2023. godine pristiglo 15 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava. Rezultate Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini (Središnji državni ured za demografiju i mlade)

Na temelju Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. i Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (KLASA:001-01/23-01/17, URBROJ:519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini. Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini
Upute za prijavitelje
OBRAZAC M
OBRAZAC 1
OBRAZAC 2
OBRAZAC 3

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, na radna mjesta:
1. STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET - KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica
2. STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO-POLJOPRIVREDNI REDAR -1 izvršitelj/ica
3. REFERENT – KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica
4. REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR - 1 izvršitelj/ica
5. REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 1 izvršitelj/ica

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 78/2023 od 14.07.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na ovaj Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom (ovisno na koje se radno mjesto prijavljuje):
1. „Javni natječaj za prijam u službu: STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET– KOMUNALNI REDAR“
ili
2. „Javni natječaj za prijam u službu: STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO - POLJOPRIVREDNI REDAR“
ili
3. „Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT – KOMUNALNI REDAR“
ili
4. „Javni natječaj za prijam u službu: POLJOPRIVREDNI REDAR“
ili
5.„Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO“

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET– KOMUNALNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - STRUČNI SURADNIK – KOMUNALNO - POLJOPRIVREDNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - POLJOPRIVREDNI REDAR

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1