Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, CROGIPS d.o.o.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene , na građevnoj čestici 6929/3 k.o. Krapina Krapina, naselje Pristava Krapinska. 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 29.12.2017. u 09:30 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, SOBA 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO "PROGRAMU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KRAPINE ZA 2017. GODINU"

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017. godinu gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2017. godini.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili na sljedećem linku ovdje:

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno „Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2017. godinu"

Obrazac P-1

Obrazac P-2

Obrazac P-3

Prilog br. 1. Zahtjeva - Obrazac proračuna

Prilog br. 2. Zahtjeva - Izjava o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne 3 fiskalne godine

Rok dostave zahtjeva je 15. prosinac 2017.g.

Dodijeljene potpore u poljoprivredi za 2017. g.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE ZA GRAĐEVINU STAMBENE NAMJENE

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za - građevinu stambene namjene, na katastarskim česticama 2467/1, 2468, 2469/1 i 2472/2 k.o. Krapina (Krapina, Šušelj Brijeg).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.12.2017 u 09:30 sati, na lokaciji – GRAD KRAPINA, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Na temelju članka 11. stavak 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Grada Krapine br.3/11. i 4/11.) i Zaključka  Gradonačelnika Grada Krapine, KLASA:604-01/17-01/0001, URBROJ:2140/01-05-0503-17-53 od 14.11.2017. objavljuje se Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Krapine.

Natječaj za dodjelu stipendija 

Obrazac

Rang lista studenti

Rang lista učenici

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1