Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Krapine za razdoblje od 2017.-2022. godine

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13. i 73/17.) i članka 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 04/09 i 03/13, gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javnu raspravu o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Krapine za razdoblje od 2017.-2022. godine trajat će od 10. studenog 2017. godine do 11. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Krapine za razdoblje od 2017.-2022. godine

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom

Na temelju čl. 17. i čl. 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11.) i članka 3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13., 6/13., 1/17., 4/17.), pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine na radno mjesto Viši stručni suradnik za upravljanje gradskom imovinom – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Obavijest o ishodu javnog natječaja

JAVNI POZIV - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 04/09 i 03/13), Gradonačelnik Grada Krapine dana objavljuje Javni poziv - Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.
Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarske čestice broj: 225 i 1678/1 obje k.o. Velika Ves o započinjanju postupka evidentiranja slijedećih cesta:

1. oznake NC 6.13. = Velika Ves – Valjavci – Papeži
2. dionica ceste oznake NC 1.1. = A.G. Grada Krapina – Doliće – Krapina – Mihaljekov Jarek – Popovec (D1) od raskrižja sa državnom cestom D1 do raskrižja za naselje Pristava Krapinska.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 28.09.2017. godine (četvrtak) u 8.30 sati.

Dana 16.10.2017. godine u terminu od 12.00 sati do 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine na adresi Magistratska 30, Krapina, nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem je izvedena gore navedena nerazvrstana cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Grada Krapine.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2017. godinu

Odbor za priznanja Grada Krapine objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2017. godinu. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati dokumentaciju određenu u javnom pozivu. Prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina. Rok za dostavu prijedloga je 17. listopada 2017. godine.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1