Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije

Udruga ratnih veterana 2. Gardijske brigade „Gromovi“, Podružnica Krapinsko-zagorske županije
raspisuje, a Društvo arhitekata Varaždin (DAV) organizira i provodi natječaj za izradu Idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog rješenja: Spomen obilježje u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko–zagorske županije.
Predmet natječaja je Park Janka Draškovića u Krapini, a krajnja svrha i cilj je stvaranje uspomene i odavanja počasti palim braniteljima s područja Krapinsko-zagorske županije, te ujedno stvaranje kvalitetnog javnog prostora kao nove točke okupljanja u Krapini.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

Rezultate natječaja možete vidjeti ovdje.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KRAPINE

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17)  te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 350-01/15-01/0005, Urbroj:2140/01-04-0401-16-28 od 09.09. 2017. godine o utvrđivanju prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA KRAPINE.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 27. rujna do 06. listopada  2017. godine.

Cijeli tekst možete vidjeti ovdje.

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO "PROGRAMU POTICANJA ULAGANJA U POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE U 2017. GODINI"

Gradonačelnik Grada Krapine objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2017. godini".
Rok za podnošenje zahtjeva je 14. rujna 2017. do 12:00 sati.
Obrazac zahtjeva s pripadajućim prilozima možete preuzeti u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina ili ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora

Program poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2017. godini

Obrazac Zahtjeva

Prilog br. 1. Zahtjeva - Obrazac proračuna projekta

Prilog br. 2. Zahtjeva - Obrazac Izjave o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne tri fiskalne godine

Pravilnik o načinu bodovanja projekata

Dodijeljene potpore za ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I JAVNU ODVODNJU

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.b. 3438, 3464, 3497 i 5135 k.o. Krapina – grad (Krapina, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Vatroslava Lisinskog i Ulica I. Gorana Kovačića).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.09.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1