Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE UREDA GRADONAČELNIKA GRADA KRAPINE

Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08 i 61/11) i članka 3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 6 /10. i 4/17.) gradonačelnik Grada Krapine raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Ureda gradonačelnika Grada Krapine.

Oglas je objavljen na stranicama Narodnih novina broj 57/17 od 14.06.2017. godine, a pisane prijave na natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, Ured gradonačelnika, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika Ureda gradonačelnika“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Ureda gradonačelnika Grad Krapine

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA HRVATSKE CESTE d.o.o.

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija raskrižja dijela DC 206 u Krapini (Ul. F. Galovića i Ul. A. Starčevića) i Ul. Frana Galovića, na katastarskim česticama dio k.č.br. 5147, 3377/2, 2702/1 i druge k.o. Krapina - grad.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

JAVNI POZIV - UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM VIO d.o.o. - UPOV

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, na katastarskim česticama k.č.br.1363/3, 1417/4, 1422, 1424/1, 1421, 1420/2, 1420/1, 1419/2, 1419/1, 2810, 1426/5, 1424/2 i 1426/9 k.o. Gornja Pačetina (naselja Gornja Pačetina, Grad Krapina).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. u 10:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1