Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet, 2. skupine - rekonstrukcija raskrižja DC 206 i Zagrebačke ceste u Krapini na kat. čest. br.2614, 2613 i druge k.o. Krapina-grad (Krapina, raskrižje Trga Stjepana Radića (D-206) - Zagrebačka cesta).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14//kat.

Poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanjugrađevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - odvodnja dijela naselja Šabac u Krapini.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji - Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Krapine na adresi: Zagrebačka cesta 26 A i 26 B

Temeljem članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 2/98., “Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), Gradsko vijeće Grada Krapine raspisalo je Natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Krapine na adresi: Zagrebačka cesta 26 A i 26 B.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, odnosno od 21.05.2019. zaključno s 05.06.2019.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE

Temeljem Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) Grad Krapina je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine.

Rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2019. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK