Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija), 2.b. skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 2943, 2973, 2937, 745, 2941, 744, 783/4, 2941, 783/2 sve k.o. Krapina Jug (Grad Krapina, područje naselja Pristava Krapinska, Gornja Pačetina). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 5.12.2022 (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2022. / 2023. godinu

Grad Krapina dana 4. studenoga 2022. g. objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2022. / 2023. godinu. U školskoj/akademskoj godini 2022./2023. Grad Krapina dodjeljuje 10 stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 350,00 KN / 46,45 EUR mjesečno, 10 studentskih stipendija u iznosu od 700,00 KN / 92,91 EUR mjesečno i 5 studentskih stipendija za nadarene u iznosu od 900,00 KN / 119,45 mjesečno.


Učeničke stipendije dodjeljuju se prema socijalnom kriteriju. Studentske stipendije dodjeljuju se u tri kategorije: prema socijalnom kriteriju (5 stipendija), po kriteriju uspješnosti – nadareni (5 stipendija) i deficitarni programi (5 kriterija). Što se tiče deficitarnih programa oni su sljedeći: stručni studij – rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sveučilišni studij – medicina, strojarstvo, građevinarstvo, matematika, logopedija, anglistika ili engleski jezik i književnost, germanistika ili njemački jezik i književnost, elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija, farmacija, informatika, fizika, edukacijska rehabilitacija te biologija i kemija.

Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, osim studentskih stipendija za nadarene u iznosu od 900,00 KN / 119,45 EUR koje se isplaćuju samo za akademsku godinu u kojoj su dodijeljene. Stipendije se isplaćuju za razdoblje od 1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 21. studenoga 2022.


Potrebne obrasce, tekst natječaja i Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje.
- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19 i Službeni glasnik Grada Krapine 8/22)
- Zahtjev za dodjelu učeničke / studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word

 

Rang lista učenici – socijalni kriterij
Rang lista studenti – socijalni kriterij
Rang lista studenti – kriterij uspješnosti (nadareni)
Rang lista studenti – deficitarni kriterij

 

Konačna rang lista učenici – socijalni kriterij
Konačna rang lista studenti – socijalni kriterij
Konačna rang lista studenti – kriterij uspješnosti (nadareni)
Konačna rang lista studenti – deficitarni kriterij

 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta – projekt CRNA KRALJICA

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– zahvat u prostoru javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine projekt CRNA KRALJICA I:
A) rekonstrukcija zgrade Palasa
B) uređenje glavne šetnice arheološke zone
C) uređenje pećine
D) uređenje šetnice i izgradnja promatračnice arheološke zone
na prostoru unutar kat.čest.br. 143, 148/4, 633/1, 633/4 i dio 148/1 sve k.o. Krapina te kat.čest.br. 1602,1661 io 1569 i dio 1669 sve k.o. Krapina-grad (naselje Krapina, Starogradska ulica, lokalitet Stari grad Krapina).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2022. godine (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje, a Idejni projekt ovdje.

Poziv – javni uvid – Transformatorska stanica „Trški Vrh 1“

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine priključni 20 kV vod, transformatorska stanica 20/0,4 kV „Trški Vrh 1“ i niskonaponski razvod na zemljištu na kat.čest.br. 2534/1, 2510, 2513/2, 2513/1, 2513/3, 2504, 2502, 2501, 2500/2, 2500/1, 2483, 2142/3, 5134, 2132/3, 2132/2, 2132/1 (novoformirana kat.čest.br. 2132/4), 5133, 1992, 1993, 2131, 2130, 2142/1, 2142/2 sve k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, naselje Trški Vrh). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2022. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje, a izvod iz Glavnog projekta ovdje

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1