Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - GRAD KRAPINA, HR-49000 Krapina, Magistratska 30

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)-sanacija klizišta uz Nerazvrstanu cestu NC 1.3. u naselju Vidovec Krapinski, 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 15341, 7473, 7472/1 i druge sve k.o. Krapina (Grad Krapina, naselje Vidovec Krapinski). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme
višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za projekte i javnu nabavu.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 32/2023 od 22.3.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo - NE OTVARAJ“

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za pripremu projekata i gospodarstvo u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za pripremu projekata i gospodarstvo u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za projekte i javnu nabavu.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 32/2023 od 22.3.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu projekata i gospodarstvo u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo - NE OTVARAJ“


Javni natječaj


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju Javnog natječaja

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)- most preko rijeke Krapinice na NC 1.6. Gornja Pačetina- Lepajci; 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 1102, dijelu kat.čest.br. 1158 i dijelu kat.čest.br. 1136 sve k.o. Gornja Pačetina i na dijelu kat.čest.br. 1707/1 k.o. Velika Ves (Grad Krapina, granica naselja Gornja Pačetina i Lepajci). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2023 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1