Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Krapine

Pokreće se postupak imenovanja članova Kulturnog vijeća Grada Krapine koje se osniva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Krapinu za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Krapine, za kontinuirano praćenje i razmatranje stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za članove Kulturnog vijeća. Kandidatura za članova Kulturnog vijeća Grada Krapine obavezno sadrži sljedeće: životopis i opis dosadašnjeg iskustva. Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Krapine podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja ovog Javnog poziva, do 14. veljače na adresu: GRAD KRAPINA Magistratska 30, 49 000 Krapina s naznakom: „Prijedlog kandidata za Kulturno vijeće Grada Krapine“. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća časti

Gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine. Vijeće časti je tijelo koje nadzire provedbu Kodeksa ponašanja u drugom stupnju te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Gradskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine. Vijeće časti ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Krapine. Tekst poziva možete vidjeti ovdje, a obrazac za predlaganje kandidata možete preuzeti u wordu ili pdf-u.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 13. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13,1/18 i 1/20) Grad Krapina objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2023. godinu kojeg možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj - prodaja poljoprivrednog zemljišta

Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u suvlasništvu Grada Krapine (suvlasnički dio: 6/8) pod oznakom kč.br. 951, ukupne površine 4485 m², upisano u z.k.ul.br. 46, k.o. Gornja Pačetina, opisano kao „GORNJA PAČETINA, PUT, DVORIŠTE, ORANICA, DVORIŠTE, POMOĆNA ZGRADA“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, većim dijelom u zoni poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene, a manjim dijelom u zoni šume isključivo osnovne namjene.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.2.2023. do 16.2.2023. godine.
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf


OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDE
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju poljoprivrednog zemljišta u suvlasništvu Grada Krapine (suvlasnički dio: 6/8) na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 951, k.o. Gornja Pačetina, ukupne površine 4.485 m², upisanog u zk.ul.br. 46, opisanog kao „GORNJA PAČETINA, PUT, DVORIŠTE, ORANICA, DVORIŠTE, POMOĆNA ZGRADA“.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1