Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-20-4, od 22. 09. 2020., Grad Krapina dana 1. listopada 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni poziv za uvid u spis predmeta

     Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene i utvrđivanje građevne čestice stambene namjene (pomoćna) – spremište i garaža na k.č. br. 144/3 k.o. Škarićevo (Krapina, Škarićevo 108) može se izvršiti dana 5. listopada 2020. u 9,00 sati na lokaciji- Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14 (lll. kat).
     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u proiekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do 5. listopada (tel: 049 382-418, e-maiI: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
     Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2020. godinu

     Odbor za priznanja Grada Krapine objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2020. godinu.
     Pozivaju se građani, udruge građana, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe s područja Grada Krapine da dostave prijedloge/inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine.
     Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina.
     Rok za dostavu prijedloga je 21. listopada 2020. godine.
     Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Velika Ves Nova (MB 338702)

Obavijest o izlaganju na javni uvid eleborata kastarske izmjere za katastrasku općinu Velika Ves Nova (MB 338702)

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama i ostale zainteresirane osobe koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: Velika Ves Nova
Jedinica lokalne samouprave: Grad Krapina
Naselje: Velika Ves, Lepajci

da dana 21. rujna 2020. godine započinje postupak izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige.

Mjesto na kojem će se izlaganje obavljati: Općinski sud, Stalna služba u Krapini, Trg dr. Mirka Dražena Grmeka 1, Krapina
Radno vrijeme sa (pozvanim) strankama: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 13:00 h Telefon 049/371 624
Izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom provodi se po zonama.

Javni poziv možete pogledati ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1