Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju zemljišta

     Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 4165, ukupne površine 927 m², upisano u z.k.ul. 2153 k.o. Krapina – grad, u ulici Rudolfa Lovreca, opisano kao „ORANICA KRAPINA“. Rok za dostavu pisanih ponuda je od 12. listopada do 27. listopada 2021.
     Pripadajući dokumenti vezani za natječaj: Javni natječaj za prodaju zemljišta

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KRAPINE ZA 2021. GODINU

Odbor za priznanja Grada Krapine objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2021. godinu.
Pozivaju se građani, udruge građana, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe s područja Grada Krapine da dostave prijedloge/inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine.
Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se, osobno ili poštom, na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, najkasnije do 05. studenog 2021. godine.
 
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRAKOM, d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine poslovne namjene (uslužna), 2.b skupine - tržnica na postojećoj katastarskoj čestici kat.čest.br. 3372/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, FranaGalovića 1).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2021. (četvrtak) u 9:00 sati, na lokaciji –Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Glavni arhitektonski projekt možete vidjeti ovdje

Javni poziv za uvid u spis predmeta KNAUF KRAPINA d.o.o.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju proizvodne građevine za proizvodnju praškastih materijala za proizvodnju gipsanih ploča, 2.b skupine i to u dijelu II. FAZE za:

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine hala za proizvodnju praškastih materijala

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine nadstrešnica za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju

– građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine mosna vaga

na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (Krapina, Pristava Krapinska, poduzetnička zona Krapina Nova Zapad).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.10.2021 u 09:00 sati, na lokaciji –KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1