Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini. Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2020. godinu, po ovom natječaju  iznose  80.000,00 kuna, a dodjeljuju se u području sporta i rekreacije te kulture i tehničke kulture.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina

uz napomenu:

" Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini – NE OTVARAJ"

te u elektroničkom obliku, odnosno na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 4. ožujka 2020. godine.

Obrasci i upute:

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini

Upute za prijavitelje

M-1 Obrazac za prijavu manifestacije/događaja  (word)

M-1 Obrazac za prijavu manifestacije/događaja (pdf)

M-2 Izjava prijavitelja (word)

M-2 Izjava prijavitelja (pdf)

M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (word)

M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf)

M-4 Opisni izvještaj (word)

M-4 Opisni izvještaj (pdf)

M-5 Financijski izvještaj (word)

M-5 Financijski izvještaj (pdf)

Odluka o raspisivanju natječaja

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("NN" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/1, 151/14, 81/15, 94/17), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj: 4/09, 3/13, 1/18), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik“ KZŽ br. 2/98,“Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja
u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom:
- kat.čest.br. 5125/4 ul., k.o. Krapina-grad, Ulica hrvatskih branitelja, Krapina, površine 215 m², upisana u zk.ul.br. 4031, k.o. Krapina-grad, u naravi „usko i izduženo zemljište uz cestu“.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 27.000,00 kuna.

Rok za podnošenje pisane ponude je 15 dana od dana objave obavijesti o prodaji građevinskog zemljišta u Glasu zagorja, natječaja na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine. U obzir će se uzeti samo cjelovite pravovremene ponude.

Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
“NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA",
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA,  na adresu: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30.

Natkečaj možete vidjeti ovdje.

 

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("NN" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/1, 151/14, 81/15, 94/17), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj: 4/09, 3/13, 1/18), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik“ KZŽ br. 2/98,“Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja  u vlasništvu Grada Krapine - kat.čest.br. 5125/3 ul., k.o. Krapina-grad, Ulica hrvatskih branitelja, Krapina, površine 332 m², upisana u zk.ul.br. 4031, k.o. Krapina-grad, u naravi „usko i izduženo zemljište uz cestu“.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 42.000,00 kuna.

Rok za podnošenje pisane ponude je 15 dana od dana objave obavijesti o prodaji građevinskog zemljišta u Glasu zagorja, natječaja na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine. U obzir će se uzeti samo cjelovite pravovremene ponude.
Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
“NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA",  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA,  na adresu: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

        Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 13. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15) te članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09, 3/13 i 1/18) gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović donosi Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu.

       Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK