Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - AMG NEKRETNINE ZAGORJE d.o.o., HR-49223 Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 2

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine poslovne namjene, 2.b skupine prenamjena i dogradnja - trgovina uredskom opremom i priborom na novoformiranoj građevnoj čestici 4114/1 k.o. Krapina-grad – od postojećih kat.čest. br. 4114/1 i 4114/2 obje k.o. Krapina -grad (Krapina, Ul. Frana Galovića 11).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2022 (ponedjeljak) u 11:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14 /II kat.


Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, HR-49240 Gornja Stubica, Samci 64

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine - nadogradnja Muzeja krapinskih neandertalaca na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 9830/3 k.o. Krapina (Krapina, Šetalište Ivana Trnskog - Hušnjakovo). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.08.2022. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI POZIV vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini

Gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv (u daljnjem tekstu „Poziv“) vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini.

Ovaj Poziv upućen je fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima/suvlasnicima građevina koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina, a prema slijedećem prioritetu:
A) građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro
B) građevine koje su Konzervatorskom studijom označene kao preventivno zaštićene i evidentirane za zaštitu
C) ostale građevine koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina, opisane u članku 2. uvodno navedenog Pravilnika.
Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovog Poziva sufinancirat će se provedba
Programa za radove na vanjskim dijelovima građevina. Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% vrijednosti radova izvedenih za odobrene Programe i u skladu sa Pravilnikom. , a najviše po pojedinom zahvatu za :
1. sanaciju i obnovu pročelja građevina (fasada i limarija) u iznosu do =30.000,00 kn
2. obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane građevine u iznosu do =30.000,00 kn
3. sanaciju i obnovu krovišta (pokrov, letvanje i krovna limarija) u iznosu do =50.000,00kn
4. konzervatorsko-restauratorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada u iznosu do =10.000,00 kn.

Tekst javnog poziva vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini možete vidjeti ovdje, a ZAHTJEV za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini ovdje.

Obrazac Ugovora 

Javni natječaj za dodjelu sredstva iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu udrugama u sportu čije su aktivnosti usmjerene na unapređenje kvalitete života kroz zaštitu i očuvanje prirode te razvoj športskog turizma na području Grada Krapine - doprinos u

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu da prijave projekte/programe čije su aktivnosti usmjerene na unapređenje kvalitete života kroz zaštitu i očuvanje prirode te razvoj športskog turizma na području Grada Krapine ulaganjem u nekretnine i objekte u vlasništvu prijavitelja - doprinos unapređenju kvalitete života. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 150.000,00 kuna.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 21. kolovoza 2022. godine.

Javni natječaj word pdf
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC U-1) word pdf
Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC U-2) word pdf
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC U-3) word pdf
Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC U-4) word pdf
Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC U-5) word pdf
Obrazac izjava izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da
je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (OBRAZAC U-6) word pdf
Izjava prijavitelja (OBRAZAC U-7 word pdf
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta (OBRAZAC U-8) word
Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC U-9) xls

Obrazac Ugovora

Popis priloga koji se prilažu prijavi 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1