Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-20-4, od 22. 09. 2020., Grad Krapina dana 2. studenoga 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2020. / 2021. godinu

     Grad Krapina u školskoj/akademskoj godini 2020./21. dodjeljuje 10 stipendija učenicima srednjih škola i 15 stipendija studentima s područja Grada Krapine. Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 350, a studentske stipendije 700 kn. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja naredne godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 21. studenoga 2020. Potrebne obrasce, tekst natječaja i pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje:

- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Zahtjev za dodjelu učeničke / studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word   

 

Rang lista učenici – socijalni kriterij
Rang lista studenti – socijalni kriterij
Rang lista studenti – kriterij uspješnosti (nadareni)
Rang lista studenti – deficitarni kriterij

 

Konačna rang lista učenici - socijalni kriterij

Konačna rang lista studenti - socijalni kriterij

Konačna rang lista studenti - kriterij uspješnosti (nadareni)

Konačna rang lista studenti - deficitarni kriterij 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za prodaju nekretnine (stana) u vlasništvu Grada Krapine

     Predmet prodaje je stan u vlasništvu Grada Krapine, Zagrebačka cesta 26A i 26B, kat.čest.br. 3414/2 zgrade i dvorište ukupne površine 2596 m2 z.k. ul. 1950, etažno vlasništvo s određenim omjerima, k.o. Krapina-grad, R.br. 54. suvlasnički dio 7/1000, etažno vlasništvo (E-54) jednosobni stan u potkrovlju, oznake 15, površine 36,50 m2 i pripadajuće spremište br. 35.
     Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, službenoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane. Javno otvaranje ponuda provest će nadležno Povjerenstvo u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda o čemu se stavlja obavijest na web stranici i oglasnoj ploči Grada Krapine. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.
     Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama uz naznaku “NE OTVARAJ, natječaj za kupoprodaju nekretnina - stan, na adresu: GRAD KRAPINA, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, Magistratska 30, 49 000 Krapina.
     Informacije o natječaju mogu se dobiti u uredovno radno vrijeme (od 7:00-15:00 sati) na broj telefona Upravnog odjela Grada Krapine: 049/301-210.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu dana 27. listopada 2020. g.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

I. Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine proizvodne namjene (industrija) - hale za proizvodnju praškastih materijala i nadstrešnice za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju 2.b skupine na katastarskoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (formirana od kat.čest.br. 1240/1, 1239,1248, 1250, 1251, 1252, 1278, 1279, 1280, 1281 k.o. Krapina Jug (Pristava Krapinska, Pristava Krapinska bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.10.2020. (utorak) u 09:00 sati, u prostorijama ovog Upravnog odjela, Grad Krapina, KRAPINA, Magistratska 30/II kat.
III. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do roka iz točke II. ovog Poziva (telefon 049/382-400 ili 049/382-410), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IV. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1