Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 08.08.2022. godine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva


Zaključak o dodjeli nekretnine na korištenje organizacijama civilnog društva

 

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapina

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 84/2022, a možete ga vidjeti i ovdje.

Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom: »JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA - NE OTVARAJ".

 

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Javni poziv za uvid u spis predmeta - NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., HR-49223 Sesvete, Soblinec, Soblinečka 55

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.b skupine rekonstrukcija dijela postojeće zgrade - dogradnja i prenamjena (trgovačko-ugostiteljskouslužna) na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 4114/3 k.o. Krapina-grad (Krapina, Frana Galovića 11 a).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.07.2022 (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - KNAUF KRAPINA d.o.o., HR-49000 Krapina, Pristava Krapinska bb

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za - izgradnju proizvodne građevine za proizvodnju praškastih materijala za proizvodnju gipsanih ploča, II Etapa, 2.b skupine i to: - građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine hala sa pratećim građevinama za proizvodnju praškastih materijala - građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine nadstrešnica za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju - građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine mosna vaga na novoformiranoj čestici oznake kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina jug (Grad Krapina, na području naselja Pristava Krapinska, poduzetnička zona Krapina Nova Zapad).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.07.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1