Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet)- most preko rijeke Krapinice na NC 1.6. Gornja Pačetina- Lepajci; 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 1102, dijelu kat.čest.br. 1158 i dijelu kat.čest.br. 1136 sve k.o. Gornja Pačetina i na dijelu kat.čest.br. 1707/1 k.o. Velika Ves (Grad Krapina, granica naselja Gornja Pačetina i Lepajci). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2023 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

    Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 1050/4, ukupne površine 219 m², upisano u z.k.ul.br. 2034, k.o. Škarićevo, opisano kao „PUT K VODI U GOR. ŠKARIĆEVU“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni stambene namjene.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 7.3.2023. do 22.3.2023. godine.
Natječaj možete vidjeti ovdje.

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 29.03.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 1050/4, k.o. Škarićevo, ukupne površine 219 m², upisanog u zk.ul.br. 2034, opisanog kao „PUT K VODI U GOR. ŠKARIĆEVU“.

JAVNI POZIV u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava

    Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija)- FTTH_DT_05_Lepajci DČ_04_06_07, 2.b skupine na katastarskim česticama kat.čest.br. 2107, 2161, 2069, 2074, 3270, 3083, 1242, 359/1 sve k.o. Donja Šemnica (grad krapina, naselje Donja Šemnica), kat.čest.br. 784, 788 sve k.o. Velika Ves (Grad Krapina, naselje Lepajci). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.03.2023 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Izgradnja autobusnog stajališta u Ulici Ivana Rendića

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Izgradnja autobusnog stajališta u Ulici Ivana Rendića na katastarskim česticama k.č.br. 2710/1, 2719 i 2720/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulici Ivana Rendića).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.03.2023. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje, a prometno rješenje ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1