Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Darko Kunštek, HR-49000 Krapina, PRISTAVA KRAPINSKA 38

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici kat.čest.br. 3345/2 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica Rudolfa Lovreca). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2022. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 1/21 i 4/22) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini.

1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini
2. Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine
4. Upute za prijavitelje - MJERA 1
5. Upute za prijavitelje - MJERA 2
6. Upute za prijavitelje - MJERA 3
7. Upute za prijavitelje - MJERA 4
8. Obrazac M-1
9. Obrazac M-2
10. Obrazac M-3
11. Obrazac M-4
12. Obrazac 2
13. Obrazac 3
14. Obrazac 4
15. Obrazac 5
16. Obrazac 6

 

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini


Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini (KLASA: 550-01/22-01/0005, URBROJ: 2140-1-04-0411-22-1od 1.7.2022. godine) Grad Krapina objavljuje da je u razdoblju od 1.7.2022. do 31.10.2022. godine pristiglo 15 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava. Rezultate Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstva iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu udrugama u kulturi za promociju izvan Grada Krapine - sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi da se prijave za financijsku podršku projektima/programima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 80.000,00 kuna.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine https://www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 12. lipnja 2022. godine.

Javni natječaj

Obrazac Ugovora

Upute za prijavitelje

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI

U1 Obrazac opisa programa 2022

U1 Obrazac opisa programa 2022.docx

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022.doc

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022.doc

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022.doc

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022.doc

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022.docx

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022.doc

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022.docx

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022.xlsx

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja kulture za promociju izvan Grada Krapine - sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima u 2022. godini

 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2.b skupine, svjetlovodni kabelski priključak SVK_49 A.C. Redan d.o.o. na katastarskim česticama k.č.br. 159/26, 159/1 obje k.o. Velika Ves (Grad Krapina, Velika Ves 2A). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.05.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1