Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 50/2022. a možete ga vidjeti i ovdje. Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – ne otvaraj«.

Javni natječaj 

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta - Mladen Crljen, Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3H

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za – građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 1003/1 k.o. Gornja Pačetina (Grad Krapina, Gornja Pačetina). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.05.2022. (petak) u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14 / II. kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krapina

Grad Krapina je sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te Statuta Gradske knjižnice Krapina raspisao javni natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krapina. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 47. od 20.04.2022. godine i na web stranici Gradske knjižnice Krapina. Rok za prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Javni natječaj možete vidjeti ovdje.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 15. travnja 2022. do 29. travnja 2022. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Izmjene i dopune GUP-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,00 sati. Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjene i dopune GUP-a sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se dana 26. travnja 2022. (utorak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30. Javno izlaganje će se održati u skladu sa važećim mjerama zaštite sukladno važećim odlukama Stožera civilne zaštite RH. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjene i dopune GUP-a mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 29. travnja 2022. godine.

Tekst Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1