Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ za zakup nekretnine u vlasništvu Grada Krapine

Grad Krapina daje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 101/1, k.o. Škarićevo, ukupne površine 3.482 m², upisano u zk.ul.br. 1237, opisano kao „ORANICA JAKOPČICA UTRNOVIČKI“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, u zoni poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene i rubnim dijelom u koridoru lokalne ceste (prešle u nerazvrstane ceste prema NN 44/12).
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 10.1.2023. do 25.1.2023. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:
Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 1.2.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine pod oznakom: kč.br. 101/1, k.o. Škarićevo, ukupne površine 3.482 m², upisanog u zk.ul.br. 1237, opisanog kao „ORANICA JAKOPČICA UTRNOVIČKI“.

Javni poziv - CAPO MANAGEMENT, vl. Mladen Crljen, HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3H

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine sa slijedećim građevinama:
 restoran
 multifunkcionalna dvorana s pomoćnim prostorima
 bazen
 bar i bazenska tehnika
 smještajne jedinice tip 1 (6 komada)
 smještajne jedinice tip 2 (8 komada)
 smještajne jedinice tip 3 (4 komada)
 smještajne jedinice tip 4 (4 komada)
 sauna
 parkiralište i prometne površine
na novoformiranoj građevnoj čestici oznake kat.čest.br. 966/5 i kat.čest.br 966/3 k.o. Gornja Pačetina (od dijela postojeće kat.čest.br. 966 k.o. Gornja Pačetina), Grad Krapina, naselje Gornja Pačetina 25A. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.12.2022. u 09:30 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

 

 

 

 

Javni poziv – GRAD KRAPINA, HR-49000 Krapina, Magistratska 30

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru javne i društvene namjene, 2.b skupine, projekt „CRNA KRALJICA I“:
A) rekonstrukcija zgrade Palasa
B) uređenje glavne šetnice arheološke zone
C) uređenje pećine
D) uređenje šetnice i izgradnja promatračnice arheološke zone
na prostoru unutar kat.čest.br. 143, 148/4, 633/1, 633/4 i dio 148/1 sve k.o. Krapina, te kat.čest.br. 1602, 1661, dio 1569 i dio 1669 sve k.o. Krapina-grad (naselje Krapina, Starogradska ulica, lokalitet Stari grad Krapina). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2022. u 11:00 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv - MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, HR-49240 Gornja Stubica, Samci 64

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine nadogradanja Muzeja krapinskih neandertalaca - izmjena i dopuna projekta sa fotonaponskom elektranom na krovu na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 9830/3 k.o. Krapina (Krapina, Šetalište Ivana Trnskog). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2022 u 09:00 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1