Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na navedenim nekretninama i na nekretninama koje graniče sa navedenim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarska čestica br. 1044/1 i 1044/2 obje k.o. Krapina-grad o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Strahinje naziva: Strahinje-Goda. Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 21. travnja 2022. godine (četvrtak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Dana 27. svibnja 2022. u terminu od 9.00 do 12.00 sati u prostorijama tvrtke Geotopo d.o.o. na adresi Ul. dr. Ljudevita Gaja 28, Krapina nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem su izvedene gore navedene ulice, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja.


Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na navedenim nekretninama i na nekretninama koje graniče sa navedenim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarska čestica br. 1228/9, 1228/10, 1235/4 i 1231/4 sve k.o. Škarićevo o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Škarićevo naziva: Škarićevo – Glavice. Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 21. travnja 2022. godine (četvrtak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Dana 27. svibnja 2022. u terminu od 9.00 do 12.00 sati u prostorijama tvrtke Geotopo d.o.o. na adresi Ul. dr. Ljudevita Gaja 28, Krapina nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem su izvedene gore navedene ulice, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ll. izmjena i dopuna građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa i komunalne infrastrukture, 2.b skupine, na građevnoj čestici kat. čest. br. 510/1 (formirana od kat. čest. br. 510/1 i dijela kat. čest. br. 510/2 i 510/3 k.o. Krapina-grad) k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. Brigade Hrvatske vojske, naselje Podgora Krapinska). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.04.2022. u 9:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ

Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 11004, ukupne površine 76 m², upisano u z.k.ul. 9371 k.o. Krapina – grad, opisano kao „PUT U DOLIĆI“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, u zoni poljodjelskog tla i ostalog šumskog zemljišta.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.4.2022. do 19.4.2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 27.04.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine pod oznakom: kč.br. 11004, k.o. Krapina, ukupne površine 76 m², upisanog u zk.ul.br. 9371, opisanog kao „PUT U DOLIĆI“.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1