Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine

Grad Krapina prodaje 2/4 svog suvlasničkog dijela nekretnine na području Grada Krapine, pod oznakom:- kč.br. 1818, k.o. Krapina-grad, u Ulici Sidonije Košutić, Krapina, ukupne površine 802 m², upisana u zk.ul.br. 232, upisana kao „KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U KRAPINI“. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, web stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 01.03.2022. do 16.03.2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj – Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 18.03.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu za prodaju 2/4 suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine, pod oznakom:- kč.br. 1818, k.o. Krapina-grad, u Ulici Sidonije Košutić, Krapina, ukupne površine 802 m², upisana u zk.ul.br. 232, upisana kao „KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U KRAPINI“.

Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Krapine

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom kč.br. 522/4 k.o. Škarićevo, Škarićevo 85, ukupne površine 56,19 m² s cijenom mjesečnog najma od 152,00 kn. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objave natječaja na web stranici Grada Krapine, lokalnom tisku i oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 01.03.2022. do 21.03.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf
Upute za prijavitelje word pdf
Obrazac 1 word pdf
Obrazac 2 word pdf
Obrazac 3 word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje stanova u najam Grada Krapine dana 30.03.2022. godine u 15.15 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezano za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom kč.br. 522/4 k.o. Škarićevo, Škarićevo 85, ukupne površine 56,19 m² s cijenom mjesečnog najma od 152,00 kn.

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2022. godini

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva organizacije civilnog društva i druge neprofitne organizacije da se prijave za financijsku podršku manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2022. godini. Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose 90.000,00 kuna, a dodjeljuju se u području sporta i rekreacije te kulture i tehničke kulture.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina
uz napomenu:
"Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2022. godini – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku, odnosno na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Za sve detaljnije informacije o natječaju možete uputiti mail na sljedeće mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća) i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i pripremu projekata).
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 3. ožujka 2022. godine.
Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2022. godini
Upute za prijavitelje
Popis priloga koji se prilažu uz prijavu
M-1 Obrazac za prijavu manifestacije/događaja word pdf
M-2 Izjava prijavitelja word pdf
M-3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja word pdf
M-4 Opisni izvještaj word pdf
M-5 Financijski izvještaj word pdf

Odluka o dodjeli sredstava

Odluka o dodjeli sredstava u području kulture i tehničke kulture

Javni natječaj za prijam u službu - unutarnji revizor

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) , a vezano uz članak 24. i 29. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru gradonačelnik Grada Krapine objavljuje javni natječaj za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora Grada Krapine. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/2022. od 28.01.2022.. (a možete ga vidjeti i ovdje). Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (do 05.02.2022.).

Javni natječaj
Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1