Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta - NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., HR-49223 Sesvete, Soblinec, Soblinečka 55

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.b skupine rekonstrukcija dijela postojeće zgrade - dogradnja i prenamjena (trgovačko-ugostiteljskouslužna) na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 4114/3 k.o. Krapina-grad (Krapina, Frana Galovića 11 a).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.07.2022 (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - KNAUF KRAPINA d.o.o., HR-49000 Krapina, Pristava Krapinska bb

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za - izgradnju proizvodne građevine za proizvodnju praškastih materijala za proizvodnju gipsanih ploča, II Etapa, 2.b skupine i to: - građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine hala sa pratećim građevinama za proizvodnju praškastih materijala - građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine nadstrešnica za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju - građenje građevine proizvodne namjene, 2.b skupine mosna vaga na novoformiranoj čestici oznake kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina jug (Grad Krapina, na području naselja Pristava Krapinska, poduzetnička zona Krapina Nova Zapad).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.07.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Darko Kunštek, HR-49000 Krapina, PRISTAVA KRAPINSKA 38

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na katastarskoj čestici kat.čest.br. 3345/2 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica Rudolfa Lovreca). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2022. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini

Na temelju članka 24. Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 1/21 i 4/22) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje sljedeći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini.

1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini
2. Odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Krapine
4. Upute za prijavitelje - MJERA 1
5. Upute za prijavitelje - MJERA 2
6. Upute za prijavitelje - MJERA 3
7. Upute za prijavitelje - MJERA 4
8. Obrazac M-1
9. Obrazac M-2
10. Obrazac M-3
11. Obrazac M-4
12. Obrazac 2
13. Obrazac 3
14. Obrazac 4
15. Obrazac 5
16. Obrazac 6

 

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini


Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u 2022. godini (KLASA: 550-01/22-01/0005, URBROJ: 2140-1-04-0411-22-1od 1.7.2022. godine) Grad Krapina objavljuje da je u razdoblju od 1.7.2022. do 31.10.2022. godine pristiglo 15 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava. Rezultate Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1