Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstva iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu udrugama u kulturi za promociju izvan Grada Krapine - sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi da se prijave za financijsku podršku projektima/programima za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 80.000,00 kuna.
Uvjeti natječaja i postupak prijave na Javni natječaj detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine https://www.krapina.hr.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 12. lipnja 2022. godine.

Javni natječaj

Obrazac Ugovora

Upute za prijavitelje

POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI

U1 Obrazac opisa programa 2022

U1 Obrazac opisa programa 2022.docx

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta 2022.doc

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 2022.doc

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu 2022.doc

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta 2022.doc

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2022.docx

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022

U-7 Obrazac izjave prijavitelja 2022.doc

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022

U-8 Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa- projekta 2022.docx

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022

U-9 Obrazac financijskog izvještaja 2022.xlsx

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja kulture za promociju izvan Grada Krapine - sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima u 2022. godini

 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2.b skupine, svjetlovodni kabelski priključak SVK_49 A.C. Redan d.o.o. na katastarskim česticama k.č.br. 159/26, 159/1 obje k.o. Velika Ves (Grad Krapina, Velika Ves 2A). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.05.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 50/2022. a možete ga vidjeti i ovdje. Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – ne otvaraj«.

Javni natječaj 

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta - Mladen Crljen, Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3H

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za – građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 1003/1 k.o. Gornja Pačetina (Grad Krapina, Gornja Pačetina). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.05.2022. (petak) u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14 / II. kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1