Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prijam u službu - unutarnji revizor

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) , a vezano uz članak 24. i 29. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru gradonačelnik Grada Krapine objavljuje javni natječaj za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora Grada Krapine. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/2022. od 28.01.2022.. (a možete ga vidjeti i ovdje). Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu i imenovanje unutarnjeg revizora - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (do 05.02.2022.).

Javni natječaj
Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručni suradnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/2022. a možete ga vidjeti i ovdje. Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – ne otvaraj«.
Javni natječaj
Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/2022. od 28.01.2022.. (a možete ga vidjeti i ovdje). Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama (do 05.02.2022..).

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i
sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest o ishodu Javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i lovstva za 2022. godinu

Grad Krapina kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na poljoprivredu i lovstvo – promicanje i promociju pčelarstva i vinogradarstva, unapređivanje i zaštitu stočnog fonda, promidžbu lovstva (očuvanje i zaštita okoliša) i dr. na podnošenje prijava na Javni natječaj radi dobivanja financijske podrške programima/projektima.
Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga po ovom natječaju osigurana su u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 3.000,00 kuna.
Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 27. veljače 2022. godine.

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC P-1) word pdf
Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC P-2) word pdf
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC P-3) word pdf
Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC P-4) word pdf
Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC P-5) word pdf
Obrazac izjava izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je
upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (OBRAZAC P-6) word pdf
Izjava prijavitelja (OBRAZAC P-7) word pdf
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta (OBRAZAC P-8) word pdf
Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC P-9) excel pdf
Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta pdf
Popis priloga koji se prilažu prijavi
Pravilnik

Odluka o dodjeli sredstava

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1