Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta – projekt CRNA KRALJICA

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– zahvat u prostoru javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine projekt CRNA KRALJICA I:
A) rekonstrukcija zgrade Palasa
B) uređenje glavne šetnice arheološke zone
C) uređenje pećine
D) uređenje šetnice i izgradnja promatračnice arheološke zone
na prostoru unutar kat.čest.br. 143, 148/4, 633/1, 633/4 i dio 148/1 sve k.o. Krapina te kat.čest.br. 1602,1661 io 1569 i dio 1669 sve k.o. Krapina-grad (naselje Krapina, Starogradska ulica, lokalitet Stari grad Krapina).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2022. godine (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje, a Idejni projekt ovdje.

Poziv – javni uvid – Transformatorska stanica „Trški Vrh 1“

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina u sustavu distribucije električne energije), 2.b skupine priključni 20 kV vod, transformatorska stanica 20/0,4 kV „Trški Vrh 1“ i niskonaponski razvod na zemljištu na kat.čest.br. 2534/1, 2510, 2513/2, 2513/1, 2513/3, 2504, 2502, 2501, 2500/2, 2500/1, 2483, 2142/3, 5134, 2132/3, 2132/2, 2132/1 (novoformirana kat.čest.br. 2132/4), 5133, 1992, 1993, 2131, 2130, 2142/1, 2142/2 sve k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, naselje Trški Vrh). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2022. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje, a izvod iz Glavnog projekta ovdje

Poziv - javni uvid - MARTINA MATIJEVIĆ, HR-10000 Zagreb, ULICA CRVENOG KRIŽA 6

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine poljoprivredne namjene - voćarska kućica, 2.b skupine, na katastarskoj čestici kat.čest.br. 1079 k.o. Krapina (Krapina, Ulica Miška Pavića 13A). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.11.2022. godine u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.


Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine - „KUĆA, DVORIŠTE, ŠTALA I VOĆNJAK U NOŽICI“

Grad Krapina prodaje nekretninu u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 5, k.o. Škarićevo, ukupne površine 1.791 m², upisanu u zk.ul.br. 1601, opisanu kao „KUĆA, DVORIŠTE, ŠTALA I VOĆNJAK U NOŽICI“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, unutar područja zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti te dijelom u koridoru lokalne ceste (prešle u nerazvrstane ceste prema NN 44/12).
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 4.10.2022. do 19.10.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1