Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ll. izmjena i dopuna građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa i komunalne infrastrukture, 2.b skupine, na građevnoj čestici kat. čest. br. 510/1 (formirana od kat. čest. br. 510/1 i dijela kat. čest. br. 510/2 i 510/3 k.o. Krapina-grad) k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica 103. Brigade Hrvatske vojske, naselje Podgora Krapinska). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.04.2022. u 9:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ

Grad Krapina prodaje poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 11004, ukupne površine 76 m², upisano u z.k.ul. 9371 k.o. Krapina – grad, opisano kao „PUT U DOLIĆI“. Predmetna nekretnina nalazi se izvan građevinskog područja, u zoni poljodjelskog tla i ostalog šumskog zemljišta.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.4.2022. do 19.4.2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 27.04.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine pod oznakom: kč.br. 11004, k.o. Krapina, ukupne površine 76 m², upisanog u zk.ul.br. 9371, opisanog kao „PUT U DOLIĆI“.

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine

Grad Krapina prodaje 2/4 svog suvlasničkog dijela nekretnine na području Grada Krapine, pod oznakom:- kč.br. 1818, k.o. Krapina-grad, u Ulici Sidonije Košutić, Krapina, ukupne površine 802 m², upisana u zk.ul.br. 232, upisana kao „KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U KRAPINI“. Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, web stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 01.03.2022. do 16.03.2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj – Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 18.03.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu za prodaju 2/4 suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine, pod oznakom:- kč.br. 1818, k.o. Krapina-grad, u Ulici Sidonije Košutić, Krapina, ukupne površine 802 m², upisana u zk.ul.br. 232, upisana kao „KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U KRAPINI“.

Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Krapine

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom kč.br. 522/4 k.o. Škarićevo, Škarićevo 85, ukupne površine 56,19 m² s cijenom mjesečnog najma od 152,00 kn. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objave natječaja na web stranici Grada Krapine, lokalnom tisku i oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 01.03.2022. do 21.03.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf
Upute za prijavitelje word pdf
Obrazac 1 word pdf
Obrazac 2 word pdf
Obrazac 3 word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje stanova u najam Grada Krapine dana 30.03.2022. godine u 15.15 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezano za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Krapine, pod oznakom kč.br. 522/4 k.o. Škarićevo, Škarićevo 85, ukupne površine 56,19 m² s cijenom mjesečnog najma od 152,00 kn.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1