Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2023. / 2024. godinu

Grad Krapina dana 27. listopada 2023. godine objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine za 2023. / 2024. godinu. U školskoj/akademskoj godini 2023./2024. Grad Krapina dodjeljuje ukupno 15 studentskih i 10 učeničkih stipendija. Učeničke stipendije u iznosu od 50,00 EUR / 376,45 KN mjesečno dodjeljuju se učenicima srednjih škola po dvije kategorije: socijalni kriterij - 5 stipendija i deficitarna zanimanja - 5 stipendija.


Studentske stipendije dodjeljuju se po tri kategorije: prema socijalnom kriteriju-5 stipendija i prema deficitarnom području- 5 stipendija u iznosu od 100 EUR / 753,45 KN mjesečno te prema kriteriju uspješnosti 5 stipendija u iznosu od 135,00 EUR / 1.017,16 KN mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, osim studentskih stipendija za nadarene (kriterij uspješnosti) koje se isplaćuju samo za akademsku godinu u kojoj su dodijeljene. Stipendije se isplaćuju za razdoblje od 1. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 11. studenoga 2023.


Potrebne obrasce, tekst natječaja i Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine možete preuzeti ovdje: 
- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine
- Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 6/19 i Službeni glasnik Grada Krapine 8/22)

- Zahtjev za dodjelu učeničke / studentske stipendije po socijalnom kriteriju (1. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za nadarene (uspješne) studente (2. kategorija) pdf word
- Zahtjev za dodjelu studentske stipendije za deficitarna zanimanja (3. kategorija) pdf word

Učenici socijalni kriterij
Učenici deficitarni kriterij
Studenti socijalni kriterij
Studenti nadareni kriterij
Studenti deficitarni kriterij

 

 

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, raspisuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu. Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene na rad u kulturi da podnesu prijedlog za financijsku podršku projektima/programima. Okvirno planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga u kulturi na području Grada Krapine za 2024. godinu iznose 50.000,00 eura.
Uvjeti javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina uz napomenu: "Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu – NE OTVARAJ" ili u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 27. listopada 2023. godine.


01 Obrazac opisa projekta word pdf
02 Obrazac proračuna excel pdf
03 Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja word pdf
04 Obrazac Izjave o partnerstvu word pdf
05 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta word pdf
06 Obrazac Izjave voditelja aktivnosti navedenih u opisu programa ili projekta word pdf
07 Obrazac Izjave prijavitelja word pdf
Upute za prijavitelje
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2024. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja kulture u 2024. godini

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2023. godinu

Odbora za priznanja Grada Krapine raspisao je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2023. godinu.

Javna priznanja Grada Krapine su:
1. Nagrada za životno djelo Grada Krapine
2. Priznanje počasni građanin Grada Krapine
3. Povelja Grada Krapine
4. Plaketa Grada Krapine
5. Grb Grada Krapine
6. Mala plaketa Grada Krapine
Nagrada za životno djelo Grada Krapine dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa te unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugih oblika društvenog života značajnih za Grad Krapinu, kada se ocijeni da su te osobe sve svoje objektivne mogućnosti unijele u odnosno djelo i u tome postigle svoj neponovljiv rezultat koji predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Krapine.
Počasnim građaninom Grada Krapine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Krapine, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Grada Krapine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada Krapine.
Povelja Grada Krapine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe postignute u području razvoja društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugih oblika društvenog života od posebnog značaja za Grad Krapinu.
Plaketa Grada Krapine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugih oblika društvenog života od značaja za Grad Krapinu.
Grb Grada Krapine dodjeljuje se građanima Grada Krapine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge u općem razvoju demokracije i napretka čovječanstva te razvoju međunarodne suradnje.
Mala plaketa Grada Krapine dodjeljuje se učenicima i studentima koji svojim postignućima, ostvarenjima u radu i stvaralaštvu na poseban način promiču Grad Krapinu.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
- osobno ime ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela priznanja,
- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (dosadašnje nagrade, objavljeni radovi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i slično).
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i posmrtno. Pozivaju se svi građani, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe na dostavu svojih prijedloga, a posebno za Malu plaketu koja se dodjeljuje učenicima i studentima koji svojim postignućima i ostvarenjima u radu i stvaralaštvu na poseban način promiču Grad Krapinu.
Prijedloge za dodjelu priznanja molimo dostaviti osobno ili poštom na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina.
Rok za dostavu prijedloga je 15. listopada 2023. godine, a javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta – izmještanje vodotoka Mihaljekov jarek

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (vode i vodotoci) - izmještanje vodotoka Mihaljekov jarek od stac. 0+950 km do 1+441,92 km, do 2.b skupine, na katastarskim česticama kat.čest.br. 4554, 5108/1, 4560, 4563/1, 4561/1, 4562/1, 4562/2, 4563/2, 5138, 3825, 3826, 3829, 3789, 3790, 3791, 3799, 3787, 3788, 3792, 3793 sve k.o. Krapina-grad (Grad Krapina, Mihaljekov Jarek). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje, a idejni projekt ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1