Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 13. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13,1/18 i 1/20) Grad Krapina objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu kojeg možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ - STAN

Grad Krapina prodaje stan u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom S 17-2c na 1. katu višestambene zgrade / ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11), kat.čest.br. 3372/3, površine 64,30 m², suvlasnički udio redni broj: 11, upisan u zk. ul. 3273 k.o. Krapina-grad.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u Zagorskom listu, 2. veljače 2022.


Pripadajući dokumenti vezani za natječaj - Javni natječaj word pdf

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika - ponovljeni poziv

Na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Krapine o poništenju i ponovnom raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/21.) ponovno se objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika.

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva odnosno do 26. siječnja 2022. godine.

Tekst javnog poziva i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje:

Javni poziv
Prijedlog kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word
Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih pdf word
Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine pdf word
Izjava - osobni podaci pdf word

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krapine
Popis kandidatura

Rješenje o izboru članova/članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika/zamjenica

 

JAVNI NATJEČAJ - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 4617/2, ukupne površine 97 m², upisano u z.k.ul. 3834 k.o. Krapina – grad, opisano kao „LIVADA“.
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave u Zagorskom listu, 26. siječnja 2022..
Pripadajući dokumenti vezani za natječaj - Javni natječaj - pdf 4617.
 
 
 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 10.02.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Krapine, KLASA:944-05/21-02/0008 i KLASA:944-05/21-02/0007, objavljenom natječaju na web stranici Grada Krapine, oglasnoj ploči Grada Krapine i u „Zagorskom listu" br. 922. od 11.01.2022. za kč.br. 4616/1 ukupne površine 612 m2 k.o. Krapina – grad i kč.br. 4617/2, ukupne površine 97 m2 k.o. Krapina – grad, obje opisane kao „LIVADA“.

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1