Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Postojeću školsku zgradu podiglo je građanstvo hrvatskog slobodnog trgovišta Krapina 1911. godine, velikom zaslugom Vilibalda Sluge, načelnika kraljevskog slobodnog i poveljnog trgovišta Krapina.  Kamen temeljac položen je u rujnu 1911. godine, a već oko Božića zgrada je bila pod krovom. Školska godina 1912/1913. počela je u novoj školskoj zgradi. Te školske godine školu je polazilo ukupno 127 učenika (62 dječaka i 65 djevojčica).

1925.godine škola postaje jedinstvena za mušku i žensku djecu pod nazivom Državna osnovna škola. Škola je bila četverogodišnja. Neposredno prije drugog svjetskog rata školu je polazilo 638 učenika. Za vrijeme drugog svjetskog rata u školsku zgradu ušla je okupacijska vojska pa se nastava održavala na raznim mjestima u Krapini i to vrlo neredovito. 1945. odmah nakon oslobođenja škola nastavlja radom kao četverorazredna škola. Učenici koji završavaju četvrti razred nastavljaju školovanje u I., II. i III. razredu Gimnazije u Krapini (u zgradi naše škole). 1950. godine škola je pretvorena u osmogodišnju školu. 1958. školi su pripojene škola u Podgori i Lepajcima. Tada je škola imala 1230 učenika. 1963/64. dograđena je športska dvorana, izvršene su adaptacije i povećan je broj učionica i funkcionalnog prostora. Od 1965. godine u povodu proslave 300 obljetnice školstva u Krapini, Osnovna škola u Krapini nosi ime našeg sugrađanina , dr. Ljudevita Gaja. Broj učenika se iz godine u godinu povećavao, pa se zbog nedostatka prostora krajem 1969. pristupilo izgradnji nove školske zgrade u Dolcu. Već 12. prosinca 1971. počela je nastava i u novoj školskoj zgradi , ali samo za učenike V.-VIII. razreda, dok su učenici I.-IV. razreda ostali u staroj školskoj zgradi. Školske godine 1978/79. uslijedilo je formiranje dviju škola u Krapini i to OŠ sa sjedištem u staroj školskoj zgradi i OŠ sa sjedištem u novoj školskoj zgradi u Dolcu.

Od 01.09.1995. odlukom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije našoj školi pripojena je i Područna škola Donja Šemnica koja se do tad nalazila u sastavu OŠ Radoboj. 2001. godine izvršena je sanacija krovišta, 2002. sanirana je stolarija, a 2003. izvršena je sanacija stolarije. Škola je opet zablistala starim sjajem i postala jedna od najljepših građevina u Krapini. Danas školu polazi 574 učenika raspoređenih u 30 razredna odjela. U Matičnoj školi u Krapini imamo 463 učenika u 20 razrednih odjela I.-VIII. razreda. U Područnoj školi Šemnica Donja imamo 55 učenika u 6 razrednih odjela I.-VIII. razreda, a u Područnoj školi Lepajci 56 učenika u 4 razredna odjela I.-IV. razreda.

U školi je zaposleno ukupno 59 djelatnika:

Ravnateljica škole: Dragica Belošević 

Zamjenica ravnateljice: Miljenka Hršak

Voditelj PŠ Šemnica D.: Štefica Tušek

Voditelj PŠ Lepajci: Katarina Barlović

Tajnica: Nevenka Krsnik

Računovođa: Biserka König 

Stručni suradnici:

Pedagoginja: Božica Horvat 

Defektologinja: Aleksandra Podsečki

Knjižničarka: Suzana Pracaić

Učitelji razredne nastave: 14

Učitelji predmetne nastave: 29

Uvjeti u kojima škola djeluje i postiže zapažene rezultate  ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe suvremeno organiziranog nastavnog procesa. Radi se u klasičnim specijaliziranim učionicama bez adekvatnih kabineta. Na poboljšanju materijalnih uvjeta rada i na opremanju učioničkog prostora nastavnim sredstvima i pomagalima radimo kontinuirano već treću godinu. Većina učionica je opremljena novim namještajem. Sve učionice imaju grafoskop, a AV ormarićem (TV, videorekorder, glazbena linija) opremljene su sve učionice gdje su učitelji iskazali potrebe. U svim učionicama su postavljene zavjese. Učenici i djelatnici škole aktivno se uključuju u sve kulturne  manifestacije i humanitarne akcije u Krapini i šire. Učenici naše škole postižu zapažene rezultate na raznim natjecanjima na nivou naše županije, a često se plasiraju i na državna natjecanja.