eu eu str inv opkk Krapina logo

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

GRAD KRAPINA, Magistarska 30, 49 000 Krapina
KLASA: 402-01/18-01/0008 URBROJ: 2140/01-03-0306-17

514.759,65 kuna za projekt „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli“

Krapina, 12. rujna 2018.

Gradu Krapini dodijeljeno je 514.759,65 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli" KK.06.3.1.07.0044.
Prijavom na otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." Specifični cilj 6i1- Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta, osigurano je sufinanciranje navedenog projekta u visini od 437.545,70 kuna što čini 84,99% ukupno prihvatljivih troškova. Ostatak od 15,01% biti će osiguran u gradskom proračunu. Projekt će se provoditi dvadeset mjeseci na području grada Krapine te na području općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli.
Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kako bi se smanjile količine odloženog otpada na odlagališta. Projektom će se educirati i informirati 88% građana s područja obuhvata projekta o održivom gospodarenju otpadom, a ono će se ostvariti kroz provedbu sedam aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
U okviru projekta izradit će se letci i vodiči o sprečavanju nastanka otpada, nadogradit će se postojeće Internet stranice nositelja i sunositelja projekta sa info kutkom o učinkovitom gospodarenju otpadom, emitirat će se radijske reklame o gospodarenju otpadom, nabavit će se edukativne slikovnice za djecu i osmisliti predstava za predškolsku i školsku djecu od 3 do 11 godina te će se provesti medijska, edukativna kampanja na internetskim portalima.
Projekt je započeo 15. lipnja 2018. godine i trajat će 20 mjeseci, odnosno do 15. veljače 2020. godine.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 02. kolovoza 2018. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) te Grada Krapine kao korisnika sredstava. Trenutno su u pripremi postupci nabave kojima će se nabaviti usluge potrebne za uspješnu provedbu projekta.

Kontakt osoba: Josipa Popović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
049/382-400