Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pružanje privremenog smještaja Haramina Zlati iz Krapine nakon potresa 29. prosinca 2020.

„Operaciju je financirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije“

Naziv projekta/operacije: Pružanje privremenog smještaja Haramina Zlati iz Krapine nakon potresa 29. prosinca 2020.
Opis projekta/operacije: Operacija je prijavljena na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03) provedenog od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Operacija uključuje aktivnosti nabave i isporuke stambenog kontejnera za potrebe privremenog smještaja Haramina Zlati iz Krapine nakon potresa 29. prosinca 2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13.07.2022. godine između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i Grada Krapine kao korisnika bespovratnih sredstava.
Svrha projekta/operacije: Svrha Operacije jest nadoknada troškova nastalih kupnjom stambenog kontejnera za potrebe privremenog smještaja Haramina Zlati iz Krapine nakon potresa 29. prosinca 2020.
Ukupna vrijednost projekta/operacije: 63.475,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 63.475,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 63.475,00 kn
Razdoblje provedbe projekta/operacije: od 29. 12. 2020. do 01. 06. 2023.
Kontakt osobe za više informacija:
Mateja Komić
Viša stručna suradnica za pripremu projekata i gospodarstvo
Grad Krapina
Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
Odsjek za projekte i javnu nabavu
Magistratska 30
49000 Krapina
tel: 049/301-203
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.krapina.hr

 

Pružanje privremenog smještaja obitelji Mikša nakon potresa 29. prosinca 2020. godine na području Općine Pisarovina

„Operaciju je financirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije“

Naziv projekta/operacije: Pružanje privremenog smještaja obitelji Mikša nakon potresa 29. prosinca 2020. godine na području Općine Pisarovina
Opis projekta/operacije: Operacija je prijavljena na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03) provedenog od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Operacija uključuje aktivnosti nabave i prijevoza kontejnera na lokaciju na području Općine Pisarovina. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13.07.2022. godine između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i Grada Krapine kao korisnika bespovratnih sredstava.
Svrha projekta/operacije: Svrha Operacije jest nadoknada troškova nastalih kupnjom kontejnera za potrebe privremenog smještaja obitelji Mikša nakon potresa 29. prosinca 2020. godine na području Općine Pisarovina.
Ukupna vrijednost projekta/operacije: 41.125,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 41.125,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 41.125,00 kn
Razdoblje provedbe projekta/operacije: 29. 12. 2020. - 01. 06. 2023.
Kontakt osobe za više informacija:
Mateja Komić
Viša stručna suradnica za pripremu projekata i gospodarstvo
Grad Krapina
Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo
Odsjek za projekte i javnu nabavu

Magistratska 30
49000 Krapina
tel: 049/301-203
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.krapina.hr