Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Klizište u Crkvenoj ulici

  • NAZIV PROJEKTA: SANACIJA KLIZIŠTA U CRKVENOJ ULICI

Procijenjena vrijednost projekta: 2.400.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Riječ je o klizištu na nerazvrstanoj cesti u samom centru Grada Krapine - u Crkvenoj ulici na kat. čest. br. 1702 k.o. Krapina-Grad. Klizište se proteže na duljini od cca 120 metara, uz napomenu da je aktivna klizna ploha iznimno strmog poprečnog nagiba. Na nerazvrstanoj cesti vide se široke dužinske paralelne pukotine te su prisutna lokalna slijeganja tla, a klizište predstavlja neposrednu opasnost za život svih ljudi koji žive i borave u stambenim i poslovnim  objektima smještenim neposredno ispod i iznad predmetne dionice ceste na kojoj je utvrđena aktivna klizna ploha. Predmetna ulica predstavlja jedini pristup do stambenih objekata smještenih na toj lokaciji te nema alternativnog pristupa. S obzirom na kompleksnost zahvata zbog iznimno strme klizne plohe i položaj stambenih i poslovnih objekata, za predmetnu sanaciju klizišta potrebno je provesti opsežne istražne radove kao pripremne radnje za projektiranje same sanacije klizišta (istražna bušenja, inženjersko-geološki radovi, laboratorijska ispitivanja svojstava tla). Dimenzije klizišta iznose približno 15x30 metara. Projektnom dokumentacijom obuhvaćena je sanacija oštećenja u zoni klizišta izvedbom potpornih konstrukcija od gabiona i pilota. Tehničko rješenje sanacije predmetnog klizišta u Crkvenoj ulici (Grad Krapina) podrazumijeva izvedbu dviju zasebnih potpornih konstrukcija u etapama (potporna konstrukcija u zoni parkirališta te potporna konstrukcija u zoni ceste).

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i projekt je spreman za provedbu, a sufinanciran je od strane Hrvatskih voda.

Rasvjeta u naselju Šabac

  • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA RASVJETE U NASELJU ŠABAC

Procijenjena vrijednost projekta: 625.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Naselje Šabac vrlo je važan dio grada koji je od velike prometne važnosti jer spaja grad sa drugim okolnim općinama i rekonstrukcija rasvjete doprinijela bi unaprjeđenju uvjeta života u naselju, ali i kvalitetnijoj vidljivosti na prometnicama koje onuda prolaze. Postojeća javna rasvjeta sa kompletnom instalacijom je stara i u lošem stanju zbog čega dolazi do čestih prekida kompletne trase. Stoga je potrebna rekonstrukcija i postavljanje nove podzemne naponske mreže, novi stupovi i svjetiljke. Javna rasvjeta predstavlja vrlo važan dio svakodnevnog života svih građana grada Krapine i bitnu komunalnu infrastrukturu u gradu. Od velike je važnosti ulagati i modernizirati ovakvu vrstu infrastrukture bez koje grad ne bi mogao funkcionirati u normalnim uvjetima.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija i projekt je spreman za realizaciju.

Spojna cesta Strahinje - Ulica 103. brigade

  • NAZIV PROJEKTA: SPOJNA CESTA NASELJA STRAHINJE – ULICA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

Procijenjena vrijednost projekta: 875.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Kroz naselje Strahinje prolazi cesta promjenjive širine cca 3 metra po kojoj se odvija dvosmjerni promet. Obzirom da se neposredno uz cestu nalaze obiteljske kuće, prostorne mogućnosti ne dozvoljavaju proširenje ceste niti izvedbu nogostupa. Predmetna izuzetno prometna cesta predstavlja jedini cestovni prilaz naseljima Strahinje Krapinsko, Strahinje Radobojsko i Lazi Krapinski. Svakodnevno na putu prema Osnovnoj školi Augusta Cesarca prolazi mnogo malodobne djece, svakodnevno je ugrožena sigurnost kretanja pješaka, kao i mimoilaženja vozila. Izgradnjom spojne ceste od naselja Strahinje prema Ulici 103. brigade Hrvatske vojske stvorili bi se preduvjeti za uspostavljanje jednosmjernog prometa kroz naselje Strahinje te bi se u konačnici mogao izgraditi i nogostup čime bi se problematika u potpunosti eliminirala. Zbog nepreglednosti ceste i opasnosti zbog prometovanja vozila zbog toga što ide direktno kroz ŠRC gdje se nalaze teniski tereni, nogometni tereni, otvoreni rukometni teren, fitness na otvorenom, svlačionice, atletska staza, slijetalište za paraglidere te Područna škola u Podgori, a gdje se svakodnevno nalazi i kreće više stotina djece napravljena je projektna dokumentacija za izmještanje navedene ceste kako bi se povećala sigurnost korisnika sportskog centra, naročito djece, a i prometovanja vozila obilaznim pravcem.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Izgradnja tržnice

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA TRŽNICE U KRAPINI

Nositelj projekta: Krakom d.o.o.

Kategorija projekta: Građenje građevine poslovno-uslužne namjene

Procijenjena vrijednost projekta: 7.500.000,00 kuna

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja prostora tržnice u ulici Frana Galovića u Krapini kojim bi se omogućila prodaja sviježih proizvoda s polja domaćih proizvođača s područja grada Krapine i okolice. Planirana građevina je prozračna nadstrešnica ispod koje se smješta raster modularnih jedinica od čelične konstrukcije i ispune od sendvič panela. Građevina se sastoji od čelične konstrukcije stupova koja nosi krovnu konstrukciju – djelomično puni krov, a djelomično module tzv. Bio-klimatske pergole koji imaju mogućnost regulacije i pri tome mogu predstavljati nepropusni krov u slučaju oborina kao sklopljene letvice. Prostori za direktnu prodaju i potrebne sadržaje za upravu, održavanje i sanitarije smještaju se unutar modularne konstrukcije kontejnerskog tipa, koje se po potrebi spajaju ili dijele, ovisno o potrebnoj veličini. Otvoreni dio natkrivenih prostora tržnice planira se za postavu stolova za direktnu prodaju. Stvorili bi se adekvatni uvjeti u smislu pripadajućih otvorenih prostora tržnice, poput parkirališta za potrebe korisnika/posjetitelja tržnice, pješački i kolni pristup predmetnoj lokaciji postoji, kao i pristup za osobe s invaliditetom, a samim projektom uredio bi se i okolni okoliš. Realizacijom ovog projekta stvorili bi se adekvatniji uvjete za male proizvođače, lakše bi se probijali na tržište sa promocijom i prodajom svojih proizvoda, a građani grada Krapine i okolice samim time imali bi veći izbor sviježih namirnica direktno sa domaćih polja lokalnih OPG-ova.

Status projekta: Izrađeno je idejno rješenje, a u tijeku je izrada ostatka projektno-tehničke dokumentacije.

Rekonstrukcija Ulica M. Krleže - Hodočasnički put

  • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA ULICE MIROSLAVA KRLEŽE – HODOČASNIČKI PUT

Procijenjena vrijednost projekta: 875.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Rekonstrukcija predmetne ulice odnosi se na obnovu komunalne infrastrukture – oborinske odvodnje i prometnice, izgradnju nastavka nogostupa i uređenje završnog kolničkog zastora. Predmetna ulica povezuje centar Grada sa spomenikom kulture u naselju Trški Vrh – svetištem Majke Božje Jeruzalemske, koje posjećuju brojni turisti i gdje se tokom godine odvijaju brojna vjerska slavlja i katolička događanja. Postojeće stanje prometnice je u izuzetno lošem stanju te nema nogostupa.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija.

Rekonstrukcija mosta u Lepajcima

  • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA MOSTA PREKO RIJEKE KRAPINICE U NASELJU LEPAJCI

Procijenjena vrijednost projekta: 3.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Most preko rijeke Krapinčice u naselju Lepajci je u izuzetno lošem stanju. Most se nalazi na preuzetoj županijskoj cesti - glavnoj cesti koja u neposrednoj blizini autoceste Zagreb-Macelj koja spaja Grad Krapinu i susjednu Općinu Krapinske Toplice u kojoj su smještene brojne zdravstvene ustanove, te je predmetnim mostom svakodnevno prisutan veliki intenzitet cestovnog prometa. Osim lošeg postojećeg stanja u smislu statičke nosivosti i stabilnosti konstrukcije, a što su potvrdili prethodni istražni radovi sa pratećim laboratorijskim ispitivanjima, postojeći most nema dostatnu širinu na odvijanje dvosmjernog prometa, te nema pješačkih hodnika. Rekonstrukcijom ovog mosta predviđena je statička sanacija, proširenje mosta za normalno odvijanje dvosmjernog hodnika te uspostava pješačkih hodnika kako bi se omogućilo i sigurno kretanje pješaka.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projektno-tehnička dokumentacija je izrađena i projekt je spreman za provedbu.