https://www.krapina.hr/crna-kraljica

  • NAZIV PROJEKTA: CRNA KRALJICA

Procijenjena vrijednost projekta: 74.223.081,99 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt uključuje obnovu nepokretnog kulturnog dobra „Arheološka zona Stari grad Krapina“, obnovu pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac“ te izgradnju pješačkog mosta koji povezuje ta dva kulturna dobra. Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Krapine unapređenjem upravljanja kulturnim dobrima "Arheološka zona Stari grad" i "Park skulptura Forma prima", obnovom tih dobara, izradom interpretacijskih sadržaja, promidžbom, gradnjom mosta i unapređenjem ostale infrastrukture. Na dobru „Arheološka zona Stari grad Krapina“ u zgradu „Palasa“ bit će uvedena infrastruktura, uređena stalna izložba posvećena povijesti i legendama destinacije te s arheološkim izlošcima sa samog kulturnog dobra. Isto tako, projektom je predviđeno uređenje suvenirnice i bistroa, infrastruktura okoliša (vodovod, odvodnja, rasvjeta), izgradnja vidikovca, vanjske pozornice s gledalištem za održavanje manifestacija te uređenje spilje neposredno uz „Palas“. Na dobru "Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac" izvršit će se krajobrazno uređenje, obilježit će se i osvijetliti skulpture te izraditi aplikacija proširene stvarnosti s informacijama o destinaciji i dobrima. Znatnom unapređenju destinacije doprinijet će izgradnja pješačkog mosta između tih dvaju kulturnih dobara koji će zbog svojih karakteristika postati prvorazredna atrakcija. Planira se izgradnja i uređenje 960 m pješačkih staza.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađen glavni i izvedbeni projekt - dokumentacija potrebna za ishođenje građevinske dozvole.

Status projekta: U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom, nakon čega će se moći ishoditi građevinska dozvola. Pokretanje projektnih aktivnosti ostvarilo bi se po osiguranju sredstava iz fondova Europske unije.