Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA KNEIPPOVE ZGRADE

Procijenjena vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju zgrade „Kneippovog lječilišta“ (Stara zgrada muzeja na Hušnjakovom, u blizini novoga Muzeja krapinskih neandertalaca) i vraćanje u njenu prvotnu fazu te dogradnju suvremenog aneksa koji će povezati dva dijela građevine. Rekonstruirana građevina sastojat će se od tri etaže, podruma, prizemlja i kata, a dogradnja od dvije etaže, podruma i prizemlja. Rekonstrukcijom će se vratiti sva stilska obilježja iz vremena iz kojih je građevina nastala dok se dogradnja planira u suvremenom izričaju. Zadržava se postojeća pomoćna gospodarska građevina (spremište), park istočno od objekta koji će se urediti na način kako je ranije u povijesti izgledao. Tamo će se također urediti i postojeće pješačke staze, a nove se planiraju zapadno od objekta čime će se nadopuniti pješački sustav. Cjelokupan kompleks obuhvaćat će ugostiteljski objekt. Južni dio zgrade se koristi za potrebe muzeja i to po etažama kao što su tehničke prostorije i muzejska čuvaonica, uredi, spremišta i sanitarije za zaposlene, a na prvom katu bit će muzejska učionica, prostor za izložbe, spremište i sanitarije. Sve etaže su povezane zatvorenom vertikalnom komunikacijom uključujući i dizalo za osobe s invaliditetom. Vraćanje građevine u prvotno stanje nudi još jedan turistički proizvod u gradu ali i županiji. Očuvati će se još jedan vrijedan kulturno povijesni spomenik, a kroz njegovu revitalizaciju doprinijet će se povećanju dolazaka turista u Krapini. Također, kroz ugostiteljski objekt planirana je suradnja sa domaćim OPG-ovima čime će objekt dobiti dodanu vrijednost.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt ima izrađen idejni arhitektonski projekt, geodetski elaborat, geotehnički elaborat, elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara.

Status projekta: U tijeku je izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije na osnovu izrađenog idejnog projekta (izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole).