Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  • NAZIV PROJEKTA: ŠEMNIČKE TOPLICE

Procijenjena vrijednost projekta: 116.546.240,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Krapinsko zagorska županija

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Predmet projekta je izgradnja bazenskog kompleksa sa popratnim sadržajima koji je od regionalnog i nacionalnog značaja, a obuhvaća izgradnju sljedećih sadržaja: unutarnji bazen veličine 50 x 25 metara, vanjski bazen dimenzija 30 x 25 metara, kapaciteta za 500 kupača, dječji vanjski bazen veličine 5 x 10 metara, parkiralište za 3 autobusa i 120 automobila, krajobrazno uređenje okoliša te ugostiteljski objekt s terasom za 25 stolova uz manje trgovačko uslužne lokale. Projekt bi imao utjecaj na podizanje kvalitete života zajednice, otvorila bi se nova radna mjesta, potaknulo bi se stanovništvo na redovito bavljenje sportom čime bi se također pozitivno utjecalo na zdravlje svih korisnika. Cjelokupno slabije razvijeno područje bi oživjelo kako turistički, tako i gospodarski. Projektom bi predmetno područje dobilo na važnosti, a novi turistički proizvod bi uvelike donio višestruke koristi. Isto tako, realizacija projekta imala bi širok utjecaj na zadovoljavanje potreba ciljane skupine. Stvorio bi se inovativni turistički proizvod koji upotpunjuje turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije. Formira se dodatno tržište za poljoprivredne proizvode regije te se doprinosi cjelokupnom gospodarskom i društvenom razvoju regije. Područje obuhvata projekta je u vlasništvu Grada Krapine, a sveukupna bruto površina zgrade jest 13.076 metara kvadratnih.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Za novi turistički proizvod izrađena je prostorno-programska studija, izrađen je urbanistički plan uređenja, pripremna dokumentacija za bazenski kompleks, glavni projekt u kojem su sadržane sve mape, a vezane su za arhitektonski projekt, građevinski projekt-projekt konstrukcije, strojarski projekt hidrotehničkih instalacija, projekt bazenske tehnike, elektrotehnički projekt, projekt sustava za dojavu požara, projekt transformatorske stanice, projekt strojarskih termotehničkih instalacija, strojarski projekt instalacije plina, projekt dizala, projekt sprinkler instalacije i projekt zaštite građevinske jame i projekt temeljenja pilotima. Ishođena je građevinska dozvola. Svi projekti i elaborati opisani su u glavnom projektu.

Status projekta: Za daljnju provedbu projekta potrebno je izraditi izvedbeni projekt i natječajni troškovnik.