Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  • NAZIV PROJEKTA: UREĐENJE ATLETSKE REKREACIJSKE STAZE ZA TRČANJE U SKLOPU SRC PODGORA I IZGRADNJA TRIM STAZA ZA REKREACIJU

Procijenjena vrijednost projekta: 1.400.812,50 kn sa PDV-om za uređenje atletske staze za trčanje

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Cilj projekta je površinsko uređenje postojeće makadamske rekreacijske staze za trčanje u sklopu SRC Podgora. Završni sloj postojeće staze je makadam pomiješan sa tenisitom i u lošem je stanju pa se stoga vrlo često ista ne može koristiti. Predviđeno je uređenje završnog sloja izvedbom sportske podloge - tzv. "tartan" podloge. Potrebno je stvoriti kvalitetnije uvjete na stazi i omogućiti svakodnevno korištenje iste neovisno o vremenskim utjecajima. Staza je otvorenog tipa, a namijenjena je svim građanima grada Krapine za rekreativno trčanje.

Isto tako, rekreacijski centar formira se kroz grupiranje različitih sportskih sadržaja, a po obodu cijelog rekreacijskog centra predviđa se izgradnja  trim staze koja bi povezivala sve sportske sadržaje u skladnu cjelinu. Ona formira tri kruga različitih duljina koji omogućuju različite režime korištenja. Postojeća prometnica prenamjenjuje se u glavnu pješačku stazu s proširenjima koja na jugu i sjeveru formiraju prostore trgova. Na taj bi se način cijeli obuhvat SRC Podgore objedinio i pretvorio u smislenu sportsku cjelinu koja bi svim građanima omogućavala kvalitetne uvjete za bavljenje sportom, rekreaciju i šetnju. Stvorili bi se uvjeti i za proširenje sportskih terena u smislu raznolikosti sportskih aktivnosti poput bacanja kugle, skoka u vis, skoka u dalj, skoka s motkom te bi se uz postojeće teniske terene izgradio višenamjenski natkriveni objekt i manji ugostiteljski objekt. Parkirališna mjesta bi se također povećala kako bi sportski centar mogao primati veći broj gostiju, autobusa i automobila.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađen troškovnik radova temeljem važećih Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama za atletsku stazu, a za ostatak projekta izrađen je idejni projekt.