NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA TRŽNICE U KRAPINI

Nositelj projekta: Krakom d.o.o.

Kategorija projekta: Građenje građevine poslovno-uslužne namjene

Procijenjena vrijednost projekta: 7.500.000,00 kuna

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja prostora tržnice u ulici Frana Galovića u Krapini kojim bi se omogućila prodaja sviježih proizvoda s polja domaćih proizvođača s područja grada Krapine i okolice. Planirana građevina je prozračna nadstrešnica ispod koje se smješta raster modularnih jedinica od čelične konstrukcije i ispune od sendvič panela. Građevina se sastoji od čelične konstrukcije stupova koja nosi krovnu konstrukciju – djelomično puni krov, a djelomično module tzv. Bio-klimatske pergole koji imaju mogućnost regulacije i pri tome mogu predstavljati nepropusni krov u slučaju oborina kao sklopljene letvice. Prostori za direktnu prodaju i potrebne sadržaje za upravu, održavanje i sanitarije smještaju se unutar modularne konstrukcije kontejnerskog tipa, koje se po potrebi spajaju ili dijele, ovisno o potrebnoj veličini. Otvoreni dio natkrivenih prostora tržnice planira se za postavu stolova za direktnu prodaju. Stvorili bi se adekvatni uvjeti u smislu pripadajućih otvorenih prostora tržnice, poput parkirališta za potrebe korisnika/posjetitelja tržnice, pješački i kolni pristup predmetnoj lokaciji postoji, kao i pristup za osobe s invaliditetom, a samim projektom uredio bi se i okolni okoliš. Realizacijom ovog projekta stvorili bi se adekvatniji uvjete za male proizvođače, lakše bi se probijali na tržište sa promocijom i prodajom svojih proizvoda, a građani grada Krapine i okolice samim time imali bi veći izbor sviježih namirnica direktno sa domaćih polja lokalnih OPG-ova.

Status projekta: Izrađeno je idejno rješenje, a u tijeku je izrada ostatka projektno-tehničke dokumentacije.