Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine

Opis projekta: Projekt je prijavljen na Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6-2022) provedenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projektom provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti nastojat će se povećati svijest građana s područja Grada Krapine o važnosti provođenja mjera održivog gospodarenja komunalnim otpadom koje je potrebno poduzeti kako bi se ostvario cilj smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt uključuje aktivnosti izrade letaka o sprečavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju, izradu i emitiranje radijskih spotova, izvedbu predstave te oglašavanje. Kako bi se čim više smanjilo zagađivanje okoliša i postigao kvalitetniji životni standard potrebno je kontinuirano informiranje i educiranje građana o koristima učinkovitog gospodarenja otpadom i važnosti očuvanja okoliša.

Cilj projekta: Povećati svijest građana s područja Grada Krapine o važnosti provođenja mjera održivog gospodarenja komunalnim otpadom koje je potrebno poduzeti kako bi se smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupna vrijednost projekta: 19.853,30 EUR

Iznos koji sufinancira Fond: 7.941,31 EUR (40%)

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci (početak 08.08.2022.)

Status projekta: Projekt je završen.