Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Opremanje Parka za vježbanje na otvorenom u naselju Lepajci
Opis projekta: Projekt je prijavljen na Natječaj za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za opremanje parkova za vježbanje na otvorenom provedenog od strane Hrvatske Lutrije d.o.o. Projektom opremanja parka za vježbanje na otvorenom kod u naselju Lepajci, doprinijet će se potrebama građana za sportskim i rekreativnim aktivnostima, povećanju sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena građana kao i povećanju broja sportskih sadržaja na području Grada Krapine. Park će biti opremljen sa 7 sprava za vježbanje od kojih će najmanje jedna sprava biti namijenjena osobama s invaliditetom.
Ukupna vrijednost projekta: 12.210,50 EUR
Iznos koji sufinancira Hrvatska Lutrija d.o.o.: 12.000,00 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 28.12.2022. - 20.10.2023. godine