Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Naziv projekta: Sanacija klizišta na području Grada Krapine u naselju Krapina i Vidovec Krapinski

Opis projekta: Projekt se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije, temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije objavljenog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: Sanacija klizišta u Crkvenoj ulici, Krapina (pripremni radovi, gabionska potporna konstrukcija parkirališta, izvedba pilotske stijene, naglavne konstrukcije i gabionske konstrukcije uz cestu, rekonstrukcija kolničke konstrukcije, kontrola kakvoće, mjere opažanja, nadzor (projektantski i geotehnički nadzor), stručni nadzor nad izvođenjem radova), Sanacija klizišta uz nerazvrstanu cestu oznake NC1.3. u naselju Vidovec Krapinski (pripremni radovi, potporna konstrukcija, stručni nadzor nad izvođenjem radova, izrada dokumentacije o nabavi, administracija i tehnička koordinacija, financijsko upravljanje i izvještavanje.

Svrha i cilj projekta:

Sveobuhvatna sanacija klizišta u svrhu sprečavanja klizanja i erozije tla koje direktno utječu na stabilnost građevina i infrastrukture te sam okoliš.

Ukupna vrijednost projekta: 885.136,45 EUR (6.669.060,58 kn)

Sufinancirani iznos: 885.136,45 EUR (6.669.060,58 kn)

Razdoblje provedbe projekta: 07.12.2023. - 14.07.2023.

Status projekta: Projekt je u tijeku.