Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom u Gradu Krapini

Opis projekta: Projekt se sufinancira iz Mehanizma za oporavak i otpornost (NextGenerationEU), temeljem Poziva na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1). Planiranom izgradnjom područnog dječjeg vrtića planira se izgradnja i opremanje 10 dnevnih boravaka sa svim potrebnim pratećim sadržajima i otvorenim prostorima potrebnim za provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, od toga će biti 4 jaslička boravka i 6 vrtićkih boravaka. Novoizgrađenim dnevnim boravcima povećat će se kapaciteti postojećih dječjih vrtića na području Grada Krapine za dodatnih 168 mjesta, što će uz postojeće kapacitete od 284 mjesta zajedno činiti 452 mjesta za djecu.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje područnog vrtića s kuhinjom (izrada geodetske snimke postojećeg stanja, izrada idejnog rješenja za potrebe ishođenja posebnih uvjeta građenja, provedba geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničkog elaborata kao podloge za projektiranje, izrada geodetskog elaborata za potrebe izrade glavnog projekta, izrada elaborata zaštite na radu, izrada elaborata zaštite od požara, izrada elaborata fizikalnih svojstava zgrade, izrada elaborata krajobraznog uređenja, izrada glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta, izrada ponudbenog troškovnika, usluga revizije glavnog i izvedbenog projekta), izvedbu građevinskih i drugih radova kojima se gradi nova građevina (radovi na izgradnji područnog vrtića s kuhinjom), uslugu stručnog i projektantskog nadzora te uslugu koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u područnom vrtiću s kuhinjom, aktivnosti promidžbe i vidljivosti, aktivnosti upravljanja projektom i administraciju.

Svrha i cilj projekta: Izgradnjom i opremanjem područnog dječjeg vrtića s kuhinjom u gradu Krapini koji će svojim kapacitetima, opremom i uslugama zadovoljiti sve pedagoške standarde, udovoljit će se potrebama stanovništva grada Krapine i mladim obiteljima, na način da se poveća dostupnost kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja djece. Opći cilj projekta je izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom kako bi se podigla kvaliteta predškolskog odgoja na području Grada Krapine, a samim time i kvaliteta života stanovnika Grada Krapine, dok je specifični cilj projekta stvaranje kvalitetne usluge za njegu, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na području Grada Krapine izgradnjom i opremanjem područnog dječjeg vrtića s kuhinjom.

Partneri: Općina Jesenje i Općina Petrovsko

Ukupna vrijednost projekta: 1.815.648,02 EUR (13.680.000,00 HRK)

Iznos koji se sufinancira EU: 1.815.648,02 EUR (13.680.000,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 20.03.2023. - 20.03.2026.

Status projekta: Projekt je u tijeku.