Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
Opis projekta:
Projekt je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini raspisanog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića provodi se u Dječjem vrtiću Gustav Krklec Krapina, koji djeluje već više od 50 godina na području Grada Krapine, a svakodnevno u njemu boravi do 300 djece. Nalazi se u centru grada Krapine, na adresi Magistratska 11/1, na katastarskoj čestici br. 1647, Krapina grad, koja čini građevinsku parcelu veličine 4100 m². Na građevinskoj parceli nalazi se zgrada vrtića veličine 1086 m² te dvorište veličine 3014 m². Dvorište vrtića čine četiri igrališta na kojem djeca svakodnevno borave. Djeca jasličke dobi borave na igralištu veličine cca 700 m². Igralište je ograđeno i sigurno za djecu te sadržava zelene površine, osunčane i hladovite prostore za igru te sprave na dječjem igralištu namijenjene kronološkoj dobi djece. Djeca vrtićke dobi borave na tri igrališta ukupne površine cca 2000 m². Igrališta su također ograđena i sigurna za djecu te sadržavaju zelene površine, osunčane i hladovite prostore za igru. Igrališta su opremljena raznovrsnim spravama: ljuljačkama, klackalicama, kućicama, tornjevima, spiralnim i kosim toboganima, penjalicama i pješčanicima te kombiniranim spravama kako bi zauzimale što manju površinu, a istodobno pružale više sadržaja. U sklopu igrališta postoji sprava koja predstavlja kombinaciju tobogana, ljuljačke i sprave za penjanje, a sve prilagođeno djeci predškolske dobi. Oprema zadovoljava visoke estetske, funkcionalne i sigurnosne kriterije. Materijali od kojih su sprave građene su drvo, metal, špaga, plastika.
Opremanjem Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina novim spravama i zamjenom nekoliko postojećih dotrajalih sprava stvorit će se kvalitetniji prostor za provođenje slobodnog vremena djece na otvorenom zraku kao i raznolikost prostora za igru. 
Ukupna vrijednost projekta: 42.312,43 EUR / 318.803,00 HRK
Iznos koji sufinancira Središnji državni ured za demografiju i mlade: 22.848,71 EUR /172.153,61 HRK