• NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DIJELA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRAPINA U KULTURNI-OBRAZOVNI CENTAR

Procijenjena vrijednost projekta: 18.750.000,00 kn s PDV-om

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Krapina

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Projekt obuhvaća rekonstrukciju nedovršenog dijela zgrade POU Krapina koji je sada u roh bau fazi te je potrebno izvesti građevinske radove i opremiti prostor kako bi isti dobio svoju namjenu kulturno-obrazovnog centra. Najnovija digitalna oprema za prikazivanje filmova preduvjet je za kvalitetno medijsko opismenjivanje gledatelja, prikazivanje art filmova renomiranih europskih autora. Isto tako, planirano je opremanje za snimanje audio i video materijala koji bi bili dostupni široj publici. Stvorili bi se uvjeti za stjecanje novih znanja i vještina te usavršavanje postojećih kroz neformalne oblike obrazovanja u cilju promicanja cjeloživotnog učenja te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u svim sferama društvenog života kao i u cilju poticanja kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Rekonstrukcijom i opremanjem dijela zgrade POU Krapina poboljšat će se infrastruktura za pružanje usluga na području kulture i obrazovanja te poboljšani kapaciteti za djelovanje udruga, pojedinaca i institucija s područja kulture i obrazovanja u gradu Krapini i šireg područja Krapinsko-zagorske županije.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrada projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je od strane Krapinsko-zagorske županije dobivanjem bespovratnih sredstava u sklopu "Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“. Projektno-tehnička dokumentacija s troškovnikom opreme je izrađena i ishođena je građevinska dozvola.