• NAZIV PROJEKTA: IZMJEŠTANJE DRŽAVNE CESTE DC206, KRAPINA – TKALCI II

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Izmještanje državne ceste DC206, Krapina – Tkalci II.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt obuhvaća izmještanje državne ceste DC206, obilaznica Krapine-Tkalci II, u duljini od približno 2,6 km. Ono je potrebno realizirati kako bi se izbjeglo vođenje teškog prometa kroz Grad Krapinu i preko prijelaza željezničke pruge. Na taj način doprinijet će se sigurnosti prometa u Krapini i unaprjeđuje se mogućnost razvitka gospodarske zone. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je izrađena i ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. U tijeku je izrada projektnog zadatka, nakon čega će društvo Hrvatske ceste d.o.o. raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije.