Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

TZ Krapina

  • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE I UREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE

Procijenjena vrijednost projekta: 26.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Turistička zajednica Grada Krapine

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Infrastrukturni projekt s ciljem unapređenja turističke ponude, ostvarivanja većeg broja noćenja i posjetitelja kao i što bolje marketinške pozicije na tržištu. Radi se o investiciji u infrastrukturu, u centar u kojem bi se nalazila sjedišta Turističke zajednice Grada Krapine i Turističkog informativnog centra Krapine, a u čijem prostoru bi postojala mogućnost opremanja s različitim radionicama i suvenirnicom. Isto tako, ovdje bi se nalazila i recepcija difuznog hotela. Prostor bi se iskoristio i za prezentaciju bogate zavičajne povijesti kroz modernu tehnologiju. Izgradnja centra unutar kojeg će se prezentirati krapinska kamenina, organizirati radionice i edukacije, izgradnja izložbenog prostora te izgradnja prostora s audio-vizualno-hologramskim projekcijama lokalne povijesti. Cilj projekta je očuvanje kulturne baštine i nasljeđa kroz izgradnju za potrebe cjelogodišnjih lokalnih događanja.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

Biciklistička staza

  • NAZIV PROJEKTA: BICIKLISTIČKA STAZA UZ SPOJNU CESTU KRAPINA – ZABOK

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom biciklističke staze koja će pratiti spojnu cestu od Zaboka prema Krapini omogućilo bi se putovanje biciklom, biciklistički izleti, dodatna sportsko rekreativna ponuda vožnje biciklom uređenim stazama, sportsku manifestaciju, sportski trening te povremenu vožnju. Projektom bi se doprinijelo i turističkoj povezanosti grada Krapine sa okolnim mjestima sve do grada Zaboka.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

Vau park

  • NAZIV PROJEKTA: VAU-VAU PARK

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje javnog prostora

Opis projekta: Park za pse u kontroliranom okruženju pod nadzorom svojih vlasnika. Projektom bi se omogućili nesmetani uvjeti za boravak pasa sa područja grada uz prisutsvo svojih vlasnika. Takva vrsta parka za pse sadržavala bi svu potrebnu opremu kako bi se zadovoljile potrebe svih pasa, i velikih i malih.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

OŠ Lj. Gaj opremanje

  • NAZIV PROJEKTA: OPREMANJE PAMETNE UČIONICE

Procijenjena vrijednost projekta: 300.000,00 kn

Nositelj projekta: Osnovna škola Ljudevita Gaja Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Podizanje razine digitalnih kompetencija svih učenika i učitelja na višu razinu; neovisna i potpuna digitalizacija odgojno-obrazovnog procesa; jednaki uvjeti uza sve učenike (u smislu opremljenosti i dostupnosti potrebnih resursa). Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina je druga škola u Krapinsko-zagorskoj županiji s obzirom na broj učenika. Ukupno školu pohađa 582 učenika koji nastavu pohađaju u zgradi centralne škole i dvije područne škole: Područna škola Lepajci i Područna škola Donja Šemnica. U školi je zaposleno 70 djelatnika (16 učitelja razredne nastave, 39 učitelja predmetne nastave, ravnatelj i stručni suradnici- 4, 11 ostalih djelatnika). Budući da je škola vrlo stara (škola je građena 1911. godine) i prostorno je ograničena, želimo ulagati u opremanje postojećih prostora suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima kako bismo bili ukorak s vremenom. Nastojimo kontinuirano ulagati u opremanje škole, u svakoj učionici je instaliran stropni projektor i računalo, a u dvije učionice je pametna ploča.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

Nova zgrada OŠ Lj. Gaj

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I OPREMANJE NOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE „LJUDEVIT GAJ“ KRAPINA

Procijenjena vrijednost projekta: 109.288.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Postojeća zgrada Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina (matična škola) djeluje u Krapini na adresi Trg Stjepana Radića 1. Danas navedenu školu pohađa 46 učenika, nastava je organizirana u 20 razrednih odjela u dvije smjene. Postojeća zgrada je površine 2550m2 s 15 učionica i jednodijelnom športskom dvoranom. Zgrada je izgrađena 1911. godine te ima status zaštićenog kulturnog dobra. Razvojem i širenjem grada, postojeća zgrada ostaje u samom centru Grada Krapine, u neograđenom dijelu parka uz Šetalište hrvatskog narodnog preporoda i vodotok Krapinice te glavnu gradsku vrlo opterećenu prometnicu uz Trg Stjepana Radića, koja je u sastavu državne ceste D-206. Navedena prostorno-prometna situacija onemogućuje dogradnju škole, opremanje i uređenje zgrade i okoliša te bi se realizacijom navedenog projekta odnosno izgradnjom novog objekta stekli uvjeti za prelazak škole na rad u jednoj smjeni te smanjenje broja učenika u razrednim odjelima što bi uvelike doprinijelo razvoju osnovnoškolskog obrazovanja i kvalitetniji uvjeti za odvijanje nastave.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađen je idejni projekt.

Krapinčica

  • NAZIV PROJEKTA: NADSVOĐENJE DIJELA KORITA KRAPINICE U KRAPINI ZA POTREBE PROŠIRENJA PARKIRALIŠNIH MJESTA

Procijenjena vrijednost projekta: 7.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Hrvatske vode

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnja parkirališta u centru Grada ima za cilj očuvanje kvalitete života građana, smanjenje onečišćenja u strogoj gradskoj jezgri i unapređenje okolišnih standarda. Nadsvođenjem dijela korita Krapinčice u centru grada Krapine na dijelu od Trga Ljudevita Gaja uz Ul. K.Š. Đalskog (cca 80m) oživjelo bi središte grada koje  polako odumire, a poslovni prostori u centru se zatvaraju zbog nedostatka parkirališnog prostora. Obzirom da se neposredno uz taj dio nalazi i ispostava Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i Krapinsko-zagorska županija, Vatrogasna zajednica KZŽ, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, Srednja škola Krapina i Državni inspektorat stvorila bi se potrebna parkirališna mjesta za potrebe tih ustanova kao i njihovih korisnika.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): U fazi izrade idejnog projekta.