• NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA

Procijenjena vrijednost projekta: 12.000.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Potrebno je omogućiti adekvatan prostor za djelovanje DVD-a kako bi svu novu postojeću opremu i nova vozna vatrogasna sredstva mogli adekvatno održavati i skladištiti. Od velike je važnosti poticati razvoj vatrogasne djelatnosti kako bi se uvjeti za rad i redovno odvijanje svakodnevnih aktivnosti djelatnika unaprijedili, a povećale bi se mogućnosti i sposobnosti za suzbijanje požara na području obuhvata grada Krapine. Smanjili bi se troškovi održavanja vatrogasnog doma, povećala bi se brzina odaziva na dojave o požarima i ostalim opasnostima. Izgradnjom vatrogasnog doma omogućilo bi se i dovoljno mjesta za pravilno skladištenje sve potrebne opreme i svih novonabavljenih prijevoznih vatrogasnih vozila koja su od velike važnosti.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.