Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  • NAZIV PROJEKTA: STUDENTSKI DOM

Procijenjena vrijednost projekta: 20.000.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnja studentskog doma u Krapini predstavlja vrlo važan segment u daljnjem razvoju grada i fakultetskog obrazovanja čime bi se omogućilo studentima kvalitetan boravak u gradu Krapini za vrijeme svog studiranja. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina orijentirano je modernom pristupu razvoja gospodarstva koji se temelji na društvu znanja i visoko učinkovitom i svrhovitom poslovnom obrazovanju. Vrlo je važno stalno usavršavanje na svim područjima, a posebno u području inovacija i unapređenja usluga u obrazovanju s ciljem povećanja učinkovitosti, što bi se postiglo izgradnjom studentskog doma. Omogućavanjem kvalitetnijih uvjeta u sektoru obrazovanja, bilo u korist učenika ili studenata stvara se pozitivno okruženje i veći interes zainteresiranih skupina čime se direktno utječe na njihovu produktivnost i želju za realizacijom svojih ideja i primjenu stečenih znanja kasnije.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.