Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Proračun Grada Krapine za 2021. godinu

____________________________________________________________________________________________

 

Prijedlog Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Proračun Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

Vodič za građane uz Proračun Grada Krapine za 2021. godinu 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

____________________________________________________________________________________________

 

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

Izvještaj o zaduživanju

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu

____________________________________________________________________________________________


Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2021. godinu


Izvještaj o zaduživanju


Izvještaj o korištenju proračunske zalihe


Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima


Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa


Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka