Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Izgradnja kružnog toka na Trgu Stjepana Radića u Krapini 

Nositelj projekta: Hrvatske ceste            

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Postojeće trokutasto križanje u uzdužnom nagibu predstavlja također jednu od brojnih kritičnih prometnih točaka na području Grada Krapine. Uspostavom novom uređenja prometa izgradnjom kružnog toka, povećala bi se protočnost i sigurnost odvijanja prometa predmetnim križanjem, koje predstavlja glavni smjer prometovanja državnom cestom D206 kroz sam centar Grada. Također, obzirom da je predmetno raskrižje od iznimnog značaja i za sigurnost kretanja pješaka, naročito malodobne djece na putu do OŠ Ljudevit Gaj koja se nalazi neposrednu uz navedeno križanje, modernizacijom ove kritične točke eliminirala bi se prometna ugroženost državne ceste u centru grada radi povećanja prometne sigurnosti i protoka prometa kroz centar grada.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 2.500.000,00 kn

Status projekta: Projekt je završen.