Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA NA TRGU STJEPANA RADIĆA U KRAPINI (RASKRIŽJE KOD VATROGASNOG DOMA D206 – ZAGREBAČKA CESTA – ULICA ANTE STARČEVIĆA)

Nositelj projekta: Hrvatske ceste            

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Postojeće trokutasto križanje u uzdužnom nagibu predstavlja također jednu od brojnih kritičnih prometnih točaka na području Grada Krapine. Uspostavom novom uređenja prometa izgradnjom kružnog toka, povećala bi se protočnost i sigurnost odvijanja prometa predmetnim križanjem, koje predstavlja glavni smjer prometovanja državnom cestom D206 kroz sam centar Grada. Također, obzirom da je predmetno raskrižje od iznimnog značaja i za sigurnost kretanja pješaka, naročito malodobne djece na putu do OŠ Ljudevit Gaj koja se nalazi neposrednu uz navedeno križanje, modernizacijom ove kritične točke eliminirala bi se prometna ugroženost državne ceste u centru grada radi povećanja prometne sigurnosti i protoka prometa kroz centar grada. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000,00 kuna.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektna dokumentacija, izdana lokacijska dozvola, a izdana je i građevinska dozvola.

Status projekta: Projekt je u fazi završnih radova.