Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Naziv projekta: Nabava spremnika za odvojeno skupljanje otpada

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, Grad Krapina se obvezuje sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini od 15% sredstava, najviše do 110.959,11 kuna. Fond će pod uvjetima i na način određen Ugovorom pozvati Grad Krapinu na podmirenje obveze putem Poziva na plaćanje. Prema Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, za kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike Grad Krapina uplatio je iznos od 99.904,75 kuna (15% sredstava) i 877,50 kuna za kante za odvojeno prikupljanje biootpada.

Procijenjena vrijednost projekta: 739.727,37 kn (prihvatljivi troškovi), 684.727,50 kn (utvrđeni iznos)

Nositelj projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Partner projekta: Grad Krapina

Status projekta: Projekt je završen.