Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za projekt"Crna kraljica"

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt se prijavio na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine KK.06.1.1.01 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ provedenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj projekta bio je izrada projektne dokumentacije kako bi se provela revitalizacija kulturnih znamenitosti baštine – Stari grad Krapina, Park skulptura Forma prima, generirali novi turistički proizvodi (pješački most, suvenirnica, muzejski postav Crna kraljica, muzejski postav pećine, multimedijska dvorana) i usluge (ugostiteljska usluga, edukacija, informiranje) te doprinijelo održivom razvoju turizma u gradu Krapini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 05. listopada 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) te Grada Krapine kao korisnika sredstava.

Ukupni trošak projekta: 2.479.019,62 kn

Iznos sufinanciranja iz EU: 1.827.423,20 kn

Sredstva Grada Krapine: 651.596,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.10. 2017.-31. 01. 2019. godine