Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

https://www.krapina.hr/odrzivo-gospodarenje-otpadom

https://zelena.krapina.hr/

  • NAZIV PROJEKTA: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM GRADA KRAPINE TE OPĆINA ĐURMANEC, JESENJE, PETROVSKO, RADOBOJ I HUM NA SUTLI

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli" provodio se na cjelokupnom području grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. Provedbom sedam odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijelo se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Pravilno postupanje s otpadom bitno je zbog stvaranja stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanja uloge pojedinca i svih društvenih skupina te njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje za probleme otpada i okoliša. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oznaka projekta: KK. 06.3.1.07.0044

Ukupan iznos projekta: 523.997,29 kn

Iznos sufinanciranja iz EU (85%): 437.545,70 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. lipanja 2018.-15.veljače 2020. godine