• NAZIV PROJEKTA: PJEŠAČKI MOST KOD PEKOMA

Procijenjena vrijednost projekta: 449.762,50 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Predmetna lokacija pješačkog mosta preko vodotoka Krapinice nalazi se u gradu Krapini na Šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda (kod Pekoma). Postojeći most je betonski most statičkog sistema na tri raspona sa dva stupišta i obostranih upornjaka. Na mostu se nalazi ograda od okruglih čeličnih profila koja je dotrajala, sidrenje stupova na konzolama je loše i opasno za stabilnost ograde. Postojeću ogradu potrebno je ukloniti i izvesti novu ogradu. Pojavila se korozija glavne nosive armature i otpadanje zaštitnog sloja betona. Postojeći beton nosača je vrlo dobre kvalitete pa se stoga može pristupiti sanaciji pješačkog mosta. Potrebno je iskolčiti sve podzemne instalacije u zoni zahvata, a točan položaj instalacije treba odrediti ručnim prekopima. Svi radovi u zoni instalacija izvode se pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba od strane komunalnih tvrtki.

Status projekta: Projekt je izvršen.