Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Svaki grad, općina ili lokalna sredina pokazuje svoje lice i stupanj svoje razvijenosti kvalitetom usluge i brigom za svoje materijalno ugrožene građana, za starije i nemoćne te za svoje najmlađe građane. Grad Krapina svojim Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi nastoji maksimalno zadovoljiti potrebe građana. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđene su vrste pomoći koje se financiraju iz Proračuna Grada te su određeni uvjeti i kriteriji za ostvarivanje istih. 

U okviru socijalne skrbi mogu se ostvariti slijedeće vrste pomoći:

 • Socijalno pravo školske djece čini pravo 
  • učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju,
 • Socijalna prava ostalih građana čine prava na:

  • pomoć u podmirenju troškova stanovanja,

  • jednokratnu novčanu pomoć,

  • pomoć za nabavku ogrjeva,

  • podmirenje pogrebnih troškova.

Navedenim vrstama pomoći nastoji se socijalno ugroženom stanovništvu osigurati život dostojan čovjeka, da u teškoj situaciji, u kojoj su se našli iz raznih okolnosti i životnih puteva, ne osjete usamljenost i otuđenost od društva i lokalne zajednice.

Uz navedene vrste pomoći Grad Krapina pokazao je i dodatnu brigu za starije osobe, odnosno građane tzv. treće životne dobi. Prepoznavši treću životnu dob kao razdoblje čovjekova života u kojem se javljaju velike fizičke i psihičke promjene, a nerijetko i osjećaj usamljenosti, Grad Krapina je u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa pokrenuo Program «Pomoć u kući starijim osobama» kojim se nastoji pomoći našim sugrađanima te im osigurati što dulji boravak u vlastitoj obitelji, susjedstvu i poznatoj okolini uz mogućnost korištenja niza socijalnih usluga kojima se osigurava veća uključenost u društvo i povećanje sadržaja života.  

Više o pravima iz socijalne skrbi te uvjetima i načinima ostvarivanja tih prava: Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Krapine 01/10)