Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Obveza izrade provedbenog programa jedinice lokalne samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17). Obvezni sadržaj provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisan je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18). 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja. Provedbeni program JLP(R)S izrađuje i donosi izvršno tijelo za mandatno razdoblje, u pravilu na 4 godine. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine

Provedbeni program Grada Krapine za razdoblje 2022.-2025. godine

Prilog 1. Predložak za provedbeni program Grada Krapine

 

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje u trajanju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Odluka o donošenju Izvješća o provedbi provedbenog programa za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

 

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Krapine za razdoblje u trajanju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Odluka o donošenju Izvješća o provedbi provedbenog programa za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2022. godine

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za izvještajno razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine